Kommentar med anledning av Uppdrag Gransknings program 4 maj

Press Release Image showing Nordea logo outside branch
16-05-04 16:36 Uppdrag Granskning sänder ikväll en uppföljning av det tidigare programmet om de läckta Panamadokumenten. Med anledning av de uppgifter med koppling till Nordea i kvällens program som framkommit i media har vi följande kommentarer:

•    Vi tolererar inte att vår bank utnyttjas för skatteflykt. Vår policy är tydlig: upplägg som kan uppfattas som skatteflykt är ingenting som vi uppmuntrar våra kunder till eller bistår dem med.
•    Nordea får inte som bank kommentera enskilda fall eller kunder. Men självklart tar vi med all ny relevant information som kommer till vår kännedom i vår interna undersökning. Den inleds med International Private Banking i Luxembourg och Private Banking i Norden och omfattar alla offshorekonstruktioner som bildats av Mossack Fonseca, plus andra offshorebolag i Panama som har satts upp  av andra advokatbyråer.  Denna första fas av undersökningen kommer att vara klar i sommar.
•    Om det framkommer information i vår interna granskning att Nordea brustit i efterlevnaden av reglerna, är detta självklart oacceptabelt och kommer att rapporteras till relevanta myndigheter.


Angående ny policy i Nordea Bank Luxemburg 2009
•    Som vi tidigare framhållit började vi i slutet av 2009 att vidta åtgärder i Nordea Bank Luxemburg för att  kunderna skulle efterleva  skattereglerna. Dessa skärpta krav gällde omedelbart för nya kunder. Därefter påbörjades ett arbete med att säkerställa att befintliga privatkunder inom EU deklarerade sina tillgångar hos Nordea till relevanta skattemyndigheter, vilket tog några år att genomföra. Det är dock alltid kundens ansvar att skatt betalas. Sedan den 1 januari 2016 gäller ett nytt globalt regelverk (OECD:s Global Common Reporting Standard), med automatisk rapportering av innehav m m till skattemyndigheterna i 55 länder från och med 2017.

•    Nordea har aldrig påstått att vi efter 2009 skulle ha slutat att bistå våra kunder med vissa administrativa frågor kopplade till offshorestrukturer, inte heller att kunderna inte skulle tillåtas ha offshorekonstruktioner.  Avgörande för att vara kund hos Nordea är vi ska känna oss säkra på vi har kunnat göra en fullständig känn-din-kund analys, där vi alltid måste känna till den slutgiltiga ägaren av tillgångarna för att känna oss trygga i att det inte handlar om penningtvätt. Därtill vill vi också kunna känna oss trygga att kunderna  deklarerar sina tillgångar till relevanta skattemyndigheter. Om dessa villkor har varit uppfyllda och det finns affärsmässiga skäl för kunden att ha offshorebolag har detta hittills godkänts. I samband med att nyheten om de läckta Panamapappren blev offentlig i början på april beslutade Nordea att upphöra med vidare kontakter med Mossack Fonseca.

Fler nyheter

Få barnbidraget att räcka till skolstarten

Få barnbidraget att räcka till allt inför skolstarten

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Sätten som gör skolstarten lite billigare.

Nu är det ännu säkrare att handla på nätet

Digitala tjänster

Polisen berömmer Nordeas säkra lösning.

Starkt andrakvartal ger stöd åt globala aktier

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn summerar andra kvartalets bolagsresultat och diskuterar vad de indikerar om framtiden

Lönsamt att satsa på kvinnliga vd:ar

Börs och investeringar

Resultaten är tydliga: bolag som leds av kvinnor går klart bättre än marknaden som helhet.