Varför påverkar inte Brexit strategin?

16-05-31 10:34 | Investeringsbloggen

Fem månader in på året har marknaden fortfarande ingen klar riktning. Avvaktan råder på kort sikt inför räntebesked från Fed och Brexit. På längre sikt ligger fokus bland annat på företagens vinster.

 

Hör vår chefsstrateg Michael Livijn berätta hur Nordeas investeringsstrateger tycker att en investerare ska förhålla sig till det rådande marknadsläget och hur de ser på Brexit-omröstningen.
 

Läs Nordeas marknadssyn maj 2016 (pdf, 1 MB)

Senaste blogginlägg

Världen lär inte gå under den här gången heller

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Valet i USA och Brexit skapar osäkerhet, hur hanterar man den?

Amerikanska bolagsresultat åter i fokus

Sparande och pension Investeringsbloggen

Marknadssyn: Fundamenta "Trumpar" politik

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Michael Livijn ger sin syn efter höstens första månad

Ökat förtroende för fortsatt tillväxt

Sparande och pension Investeringsbloggen

Chefsstrateg Michael Livijn berättar om den senaste Marknadssynen.

Därför är ISK bättre för ditt sparande

Sparande och pension Privatekonomi Börs och investeringar Investeringsbloggen