Kompetens och strukturreformer i fokus

16-07-05 10:27 | Börs och investeringar | Makroekonomi

Under tisdagen den 5 juli arrangerade Nordea ett fullsatt seminarium med Annika Winsth, chefekonom. Bland ämnena som diskuterades så dominerade de utmaningar som Sverige står inför för att fortsätta kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden.

Men hon inledde med att prata om Brexit och vad detta kan komma att betyda för finansmarknaderna, ekonomin och politiken.

När Annika Winsth väcktes klockan 05.00 på midsommarafton av en journalist som frågade vad Brexit innebär för världsekonomin. Det var första gången hon insåg att detta är en historisk händelse som vi kanske måste blicka tillbaka mot om tio år och först då förstå till fullo vad beslutet innebär.

Men världen går inte under. Detta påverkar ekonomin, genom att den dämpas men situationen är hanterbar. Frågan är om det dock vilka politiska konsekvenser det kommer få. De som vinner på den politiska osäkerhet som nu kan finnas i EU och USA kommer gynna länder som Kina.

Sverige klarar sig dock väl, inte minst i jämförelse med andra jämförbara länder. Även här är detta dock en ledarskapsfråga. Därför är det så viktigt att Sverige fortsätter arbeta med sin kompetensbas och konkurrenskraft. Utan forskning och utveckling så riskerar vi att förlora de många huvudkontor som fortfarande finns i Sverige.

Även bostadsfrågan hänger ihop med detta. För att attrahera kompetens så måste hela kedjan fungera. I vissa segment behöver vi också förändra den svenska modellen. Vi behöver både skapa fler enkla jobb och förbättra utbildningen för att hantera integrationen.

Dessutom har Sveriges konkurrenskraft fallit, men det är inte så konstigt, eftersom vi inte gjort några stora strukturella förändringar de senaste åren, sade Annika Winsth.

Annika avslutade med att resonera kring Riksbankens räntebesked i morgon. Hon anser att Riksbankens expansiva politik är felaktig. Riskerna med den låga räntan är högre än möjligheterna med det inflationsmål de vill uppnå. Hon tror att Riksbanken i morgon låter räntan ligga still men justerar räntebanan så att det sannolikt förblir låga räntor under en längre tid.

Fler nyheter

Sluta med köpkaffe - så räcker pengarna till en resa

Sparande och pension Ingela Gabrielsson

De små inköpen du gör varje dag är dyrare än du tror.

Economic-Outlook

Nordea serverar dig det senaste numret av Ekonomiska utsikter

Makroekonomi

Anmäl dig till ett webbseminarium på ditt eget språk, och få rapporten så snart den publiceras den 24 januari.

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Spartips som hjälper dig leva sparsamt

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Tips som kan hjälpa dig få koll på pengarna efter semestern.

Maria Rengefors fondblogg

Vi är bäst i klassen!

Sparande och pension Privatekonomi Maria Rengefors

2017 var ett bra år för Nordea Fonder Sverige, bland annat utsågs vi till Årets Fondbolag.