Kompetens och strukturreformer i fokus

16-07-05 10:27 | Börs och investeringar | Makroekonomi

Under tisdagen den 5 juli arrangerade Nordea ett fullsatt seminarium med Annika Winsth, chefekonom. Bland ämnena som diskuterades så dominerade de utmaningar som Sverige står inför för att fortsätta kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden.

Men hon inledde med att prata om Brexit och vad detta kan komma att betyda för finansmarknaderna, ekonomin och politiken.

När Annika Winsth väcktes klockan 05.00 på midsommarafton av en journalist som frågade vad Brexit innebär för världsekonomin. Det var första gången hon insåg att detta är en historisk händelse som vi kanske måste blicka tillbaka mot om tio år och först då förstå till fullo vad beslutet innebär.

Men världen går inte under. Detta påverkar ekonomin, genom att den dämpas men situationen är hanterbar. Frågan är om det dock vilka politiska konsekvenser det kommer få. De som vinner på den politiska osäkerhet som nu kan finnas i EU och USA kommer gynna länder som Kina.

Sverige klarar sig dock väl, inte minst i jämförelse med andra jämförbara länder. Även här är detta dock en ledarskapsfråga. Därför är det så viktigt att Sverige fortsätter arbeta med sin kompetensbas och konkurrenskraft. Utan forskning och utveckling så riskerar vi att förlora de många huvudkontor som fortfarande finns i Sverige.

Även bostadsfrågan hänger ihop med detta. För att attrahera kompetens så måste hela kedjan fungera. I vissa segment behöver vi också förändra den svenska modellen. Vi behöver både skapa fler enkla jobb och förbättra utbildningen för att hantera integrationen.

Dessutom har Sveriges konkurrenskraft fallit, men det är inte så konstigt, eftersom vi inte gjort några stora strukturella förändringar de senaste åren, sade Annika Winsth.

Annika avslutade med att resonera kring Riksbankens räntebesked i morgon. Hon anser att Riksbankens expansiva politik är felaktig. Riskerna med den låga räntan är högre än möjligheterna med det inflationsmål de vill uppnå. Hon tror att Riksbanken i morgon låter räntan ligga still men justerar räntebanan så att det sannolikt förblir låga räntor under en längre tid.

Fler nyheter

Heikki Ilkka

Finanschef Heikki Ilkka lämnar Nordea

Pressmeddelande

Heikki Ilkka, Group CFO och chef för Group Finance & Treasury, har beslutat att lämna Nordea och återgå till revisionsbranschen. Han blir återigen partner i...

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Nya amorteringsförslaget – vad är nytt?

Boende och boräntor Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson kommenterar det nya förslaget om skärpta amorteringsregler.

Housing report

Nordea analyserar bostadstrenderna i Norden

Börs och investeringar Om Nordea

I en ny rapport analyserar Nordeas experter de viktigaste trenderna på bostadsmarknaden i varje nordiskt land, och siar om den framtida utvecklingen.

Dela bil? Kanske bättre än du tror

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Med delningsekonomi menar man att vi delar, lånar, hyr och byter saker och tjänster med varandra istället för att vi var och en köper in varan eller tjänsten...

nordea logo

Hållbarhet driver delningsekonomin

Pressmeddelande

Fler svenskar väljer att med hjälp av mobilappar och digitala plattformar hyra, dela och byta saker och tjänster istället för att köpa. Det framgår av Nordea...