Nordea stoppar investeringar i bolagen bakom Dakota Access Pipeline

Press Release Image showing Nordea logo
16-12-12 8:32 | Om Nordea

Efter beslut i Responsible Investment Committee stoppar Nordea vidare investeringar i Energy Transfer Partners, Sunoco Logistics Partners och Philips 66 under en period på sex månader. Vi kommer även att ställa hårda krav på bolagen att modifiera bygget av ledningen Dakota Access Pipeline i närheten av reservat som tillhör den amerikanska ursprungsbefolkningen.

”Vi har fattat det här beslutet baserat på uppgifter som framkommit vid diskussioner med de berörda intressenterna. Vår slutsats är att den bedömning av miljöriskerna som gjorts är korrekt genomförd. Däremot har konsultationer på plats visat att projektören inte genomfört förankringen av projektet helt korrekt”, säger Sasja Beslik, chef för Hållbara finanser på Nordea som nyligen kom hem från ett besök i North Dakota.

Investeringsstoppet innebär att våra fondförvaltare inte får göra nya investeringar i något av de tre bolagen under de sex månader som stoppet pågår. Senast när de sex månaderna passerat kommer vi att göra en ny bedömning av situationen och av de åtgärder som bolagen bakom Dakota Access Pipeline genomfört. 

Nordeas ambition är att använda det inflytande vi har genom innehav till att förändra verksamheter till det bättre. Det gör vi bland annat genom att besöka företagen och diskutera hur förbättringar kan genomföras. Vi anser att sannolikheten att vi uppnår positiva förändringar är mycket större om vi försöker påverka än om vi enbart väljer att utesluta. Uteslutning är därför alltid en sista utväg.

Fler nyheter

Nordea logo

Beslut av Nordeas årsstämma 2018

Pressmeddelande

Testa - kan du svaret på 5 enkla frågor om ekonomi?

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Privatekonom Ingela ställer 5 enkla frågor - kan du svaret?

5 vanliga missförstånd om förslaget om flytt av huvudkontor

Om Nordea

Det har cirkulerat en rad missuppfattningar om bakgrunden till förslaget att flytta Nordeas huvudkontor och moderbolag.