Grönt ljus för samtliga fusioner i Nordea

16-12-21 9:58 | Om Nordea

Myndigheterna i Danmark och Norge har nu godkänt fusionsplanerna för den danska respektive norska dotterbanken.

I och med det tidigare godkännandet från myndigheterna i Finland är det nu glädjande att vi kan genomföra de gränsöverskridande fusionerna mellan Nordea Bank AB och dess dotterbanker Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Finland och Nordea Bank Norge. Dotterbankerna blir därmed filialer till moderföretaget. Fusionerna slutförs den 2 januari 2017.

En enklare struktur minskar komplexiteten och gör det möjligt för oss att fokusera på att skapa bästa möjliga kundupplevelser. Ambitionen med den här förändringen är att det ska bli lättare för våra kunder att ha med oss att göra och dra nytta av vår samlade kompetens.

Fler nyheter

Heikki Ilkka

Finanschef Heikki Ilkka lämnar Nordea

Pressmeddelande

Heikki Ilkka, Group CFO och chef för Group Finance & Treasury, har beslutat att lämna Nordea och återgå till revisionsbranschen. Han blir återigen partner i...

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Nya amorteringsförslaget – vad är nytt?

Boende och boräntor Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson kommenterar det nya förslaget om skärpta amorteringsregler.

Housing report

Nordea analyserar bostadstrenderna i Norden

Börs och investeringar Om Nordea

I en ny rapport analyserar Nordeas experter de viktigaste trenderna på bostadsmarknaden i varje nordiskt land, och siar om den framtida utvecklingen.

Dela bil? Kanske bättre än du tror

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Med delningsekonomi menar man att vi delar, lånar, hyr och byter saker och tjänster med varandra istället för att vi var och en köper in varan eller tjänsten...

nordea logo

Hållbarhet driver delningsekonomin

Pressmeddelande

Fler svenskar väljer att med hjälp av mobilappar och digitala plattformar hyra, dela och byta saker och tjänster istället för att köpa. Det framgår av Nordea...