Grönt ljus för samtliga fusioner i Nordea

16-12-21 9:58 | Om Nordea

Myndigheterna i Danmark och Norge har nu godkänt fusionsplanerna för den danska respektive norska dotterbanken.

I och med det tidigare godkännandet från myndigheterna i Finland är det nu glädjande att vi kan genomföra de gränsöverskridande fusionerna mellan Nordea Bank AB och dess dotterbanker Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Finland och Nordea Bank Norge. Dotterbankerna blir därmed filialer till moderföretaget. Fusionerna slutförs den 2 januari 2017.

En enklare struktur minskar komplexiteten och gör det möjligt för oss att fokusera på att skapa bästa möjliga kundupplevelser. Ambitionen med den här förändringen är att det ska bli lättare för våra kunder att ha med oss att göra och dra nytta av vår samlade kompetens.

Fler nyheter

Kommentar till Svenska Dagbladets undersökning

Om Nordea

Svenska Dagbladet rapporterar idag om en undersökning som de genomfört.

Annika Winsth: Risker med expansiv budget

Makroekonomi

"Ekonomin närmar sig snabbt kapacitetstaket."

Pensionärer höstbudgeten

Höstbudgeten - här sänker de skatten

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson om hur regeringen vill lägga budget 2018.

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Så påverkar skattehöjningen ditt ISK

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Experten förklarar vad ISK är - nu och då.

annual general meeting

Nordeas valberedning för årsstämman 2018 utsedd

Pressmeddelande Årsstämma 2018

Nordeas årsstämma 2017 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2018 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor sa...