”Vi finns här för våra kunder”

17-09-06 17:05 | Om Nordea

Idag fattade Nordeas styrelse beslut om att moderbolagets säte ska flytta till Finland. Anna Storåkers, Sverigechef, betonar att Nordeas verksamhet i Sverige inte påverkas av beslutet.

- Nordea lämnar aldrig Sverige. Var vårt huvudkontor ligger påverkar inte vår verksamhet, säger hon.

På styrelsemötet onsdagen den 6 september fattades beslut om att Nordeas moderbolag ska flytta till Finland. Beslutet har föregåtts av noggranna analyser det senaste halvåret.

I och med flytten till Finland, som är medlem i EU:s bankunion, omfattas Nordea av samma regelverk som jämförbara europeiska banker, med mer lika förutsättningar. Det anser vi främjar våra kunders, aktieägares och medarbetares intressen.

Anna Storåkers, vad betyder flyttbeslutet för Nordeas svenska verksamhet?

- Vår verksamhet i Sverige kommer att bedrivas precis som tidigare. Vi fortsätter att finnas här för våra kunder och för våra medarbetare. 

Handlar beslutet om att undvika att betala skatt i Sverige? 

- Verkligen inte. Vi kommer att fortsätta betala skatt på samma sätt idag som tidigare och vara en av Sveriges största skattebetalare. 

Hur kommer flyttbeslutet att påverka Nordeas kunder i Sverige? 

- Vår verksamhet kommer att finnas kvar i Sverige och i de andra nordiska länderna – precis som förut. Var vårt moderbolag har sitt huvudkontor förändrar ingenting. 

Och medarbetarna i Sverige, hur påverkas de? 

- Det är endast ett fåtal personer som arbetar nära ledningen som flyttar och våra övriga medarbetare kommer inte att påverkas alls. Vi är en stor och viktig arbetsgivare på alla de marknader vi verkar på. Det kommer inte att ändras.

Läs fler nyheter

Nordea investerar i unga entreprenörer

Om Nordea

Nu inleder Nordea återigen ett samarbete med Ung Företagsamhet och går in som Guldpartner.

Så gör telefon-bedragare för att lura dig på pengar

Privatekonomi

Vishing (voice phishing), eller fejkade Nordeasamtal, fortsätter att vara ett av de mest effektiva tillvägagångssätten för att bedra våra kunder

Nordea möjliggör en hållbar framtid

Hållbarhet Om Nordea

TACK alla kunder som valde bort pappersbrev 2017

Hållbarhet Om Nordea

2017 skickade Nordea 15 miljoner färre pappersbrev.

Samarbete för en gemensam framtid i Davos

Om Nordea Hållbarhet

När World Economic Forum hålls i Davos den här veckan kommer Nordea att vara tongivande i debatten om hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa en gemensam...