Nytt inflationsmått i vår

17-02-15 16:26 | Makroekonomi

Riksbanken beslutade att lämna reporäntan oförändrad, på - 0,50 procent tidigare idag, i samband med presskonferensen flaggade den samtidigt för att byta inflationsmått i vår. Vår chefekonom Annika Winsth kommenterar:

I samband med det räknar vi med att Riksbanken även inför ett toleransintervall omkring inflationsmålet. Det gör dem för att signalera att det är svårt att precist mäta och träffa målet. Vi välkomnar ett eventuellt beslut i denna riktning. Det ökar Riksbankens flexibilitet och bör leda till att Riksbanken i något större utsträckning kan avvakta att vidta ytterligare åtgärder även om inflationen avviker något från målet. 

Läs ytterligare kommentar här.

Read more news

Nordea

Nordea stoppar temporärt investeringar i Facebook för Starsfonderna

Responsible investment Hållbarhet

Nordea's team för Ansvarsfulla Investeringar har fattat beslut kring Starsfonderna

Nordea collects ESG Award on behalf of The Corporate Human Rights Benchmark

Responsible investment Society

CFA Sweden awards The Corporate Human Rights Benchmark (CHEB), of which Nordea is a funding member.

5 vanliga missförstånd om förslaget om flytt av huvudkontor

Om Nordea

Det har cirkulerat en rad missuppfattningar om bakgrunden till förslaget att flytta Nordeas huvudkontor och moderbolag.

Nordea's re-domiciliation

Därför föreslår vi en flytt av Nordeas moderbolag in i bankunionen

Om Nordea

Nordeas styrelse har lämnat ett förslag till bolagsstämman i mars om att Nordea bör flytta sitt huvudkontor, och moderbolag, till bankunionen.