Nordea lämnar aldrig Sverige

17-05-29 10:57 | Om Nordea

De senaste dagarna har media haft stort fokus på vilket av Nordeas nordiska kontor som ska vara vårt officiella huvudkontor framöver. 

– Jag vill betona att Nordea på inget sätt är på väg att lämna Sverige. Vi finns här för våra kunder och för våra medarbetare. Vi är en av de största skattebetalarna i Sverige. Det kommer vi att fortsätta vara oavsett var vårt huvudkontor ligger, säger Anna Storåkers, Sverigechef.

Nordea är en av Europas största banker, och majoriteten av bankens kunder finns utanför Sverige. Därför vill vi ha samma regelverk som andra jämförbara banker i Europa och förutsägbarhet kring regelverken. Det är bakgrunden till att vi nu ser över frågan om huvudkontoret.

– Vi gör detta med bankens bästa för ögonen. Kan vi konkurrera på lika villkor kan vi också utveckla bättre produkter och tjänster till våra kunder, vilket är en ständigt pågående process. En stabil bank kan stödja sina kunder även i tuffare tider, och kan dessutom utveckla lösningar och ligga i framkant i exempelvis den digitala utvecklingen. Det är definitivt till nytta för våra kunder.

Just nu analyseras situationen och Nordea undersöker vilka möjligheter som finns. Skulle beslutet landa i att Stockholmskontoret inte längre förblir vårt officiella huvudkontor är det enbart ett fåtal medarbetare som arbetar nära ledningen som kommer att påverkas. Verksamheten i övrigt fortsätter här i Stockholm och Sverige som tidigare.

Nordea är en stor aktör i samtliga nordiska länder och det förändras inte beroende av vilket av våra större nordiska kontor som blir det officiella huvudkontoret. Redan idag sitter bankens ledning i olika länder. 

För Nordea är det viktigt att ta samhällsansvar eftersom vi ser oss som en integrerad del av samhället. Vi är en av de största skattebetalarna i Norden och en viktig arbetsgivare på samtliga marknader där vi är verksamma. Det kommer inte förändras.

Read more news

Annika Winsth: Risker med expansiv budget

Makroekonomi

"Ekonomin närmar sig snabbt kapacitetstaket."

pulse om börsen

Nordea Pulse om börsen, mode och fonder

Nordea podcasts Nordea podcasts

I detta avsnitt av Nordea Pulse träffar vi fondförvaltaren John Hernander.

nordea entre

5 svar på vanliga missförstånd om banken

Om Nordea

Vi reder ut vad som hände med skattepengarna på 90-talet.

”Vi finns här för våra kunder”

Om Nordea

Moderbolagets säte ska flytta till Finland.

Robotar välkomnas

Makroekonomi

Vad har apotekare, säkerhetsvakt och kock gemensamt?