Hållbarhet både lönsamt och samhällsnyttigt

17-07-03 10:23 | Samhällsansvar | Makroekonomi

Hållbarhet har blivit en integrerad del av Nordeas verksamhet och finns med i alla beslut som banken fattar när det gäller nya produkter, kundrelationer eller investeringar. Enligt Nordeas IR-chef Rodney Alfvén och Sasja Beslik, chef för hållbara finanser är det få Nordiska bolag som kan skapa så mycket hållbara värden som Nordea kan. Det framgick under Nordeas frukostseminarium i Almedalen.

– Nordea spelar en viktig roll i samhället.  Vi måste agera så att vi har förtroende från våra kunder och samhället i stort. Transparens och öppenhet är viktiga ingredienser för att förtjäna det förtroendet, sade Sasja Beslik under seminariet.

Rodney Alfvén tryckte även på vikten att banken som helhet är hållbar och inte bara de produkter som förmedlas till kunden. Bland annat poängterade han hur mycket stabilare det finansiella systemet är idag jämfört med hur det såg ut på 90-talet.

– Idag har vi med hjälp av vår starka balansräkning, i kombination med ett robust regelverk kring krishantering, skapat ett system där vi avskiljer bankrisker från skattebetalarna. Nordea utgör ingen risk för skattebetalarna. Det är faktiskt en av de viktigaste insatserna för ett mer hållbart finansiellt system, sade Rodney Alfvén. 

Sasja Beslik som arbetar med att implementera hållbarhet i de olika affärsområdena talade om vilka utmaningar som världen står inför och hur finansvärlden faktiskt kan göra skillnad.

– Världen står inför flera globala utmaningar, såsom vattenbrist och klimatförändringar. Som en stor bank kan Nordea ha en stor påverkan på vår omvärld via våra affärer med företag samt våra investeringar. Genom att arbeta systematisk med hållbarhet kan vi hjälpa våra företagskunder att ställa om och på så sätt vara en del av lösningen till de utmaningar som finns i omvärlden, förklarade han.

Rodney Alfvén avslutade med att slå hål på vissa myter kring banker gällande skatt, lönsamhet och konkurrens. Bland annat lyfte han upp att Nordea är en av Nordens största skattebetalare som de senaste 10 åren betalat cirka 90 miljarder kronor i skatt.

– Faktum är att det råder bra konkurrens bland banker. Ett tydligt tecken på det är att avkastningen är lägre bland banker än för genomsnittet av storbolag på Stockholmsbörsen, säger Rodney Alfvén.

Nordea i Almedalen

  • Vi är på flera platser i Almedalen under veckan - här kan du hitta oss
  • Se livesändningarna från våra egna seminarier på vår Facebooksida tisdag, onsdag och torsdag, klockan 08.30
  • Följ oss på Twitter, @Nordea_SE för liveuppdateringar

Läs fler nyheter

Housing report

Nordea analyserar bostadstrenderna i Norden

Börs och investeringar Om Nordea

I en ny rapport analyserar Nordeas experter de viktigaste trenderna på bostadsmarknaden i varje nordiskt land, och siar om den framtida utvecklingen.

5 tips på hur du skyddar dig bäst på nätet

Samhällsansvar

Nordea har en hel enhet med specialister som arbetar med att öka tryggheten för våra kunder.

Gisele Mwepu

Gisele - entreprenören som uppnått sin dröm

Om Nordea

Gisele Mwepu är grundaren av finanstjänsteföretaget Okapi Finance, som nu är på väg att bli en av Afrikas mest använda finansiella tjänster.

Kvartalsrapporten: Fler och enklare banktjänster

Om Nordea

Den 26:e oktober presenterade Nordea resultatet för tredje kvartalet 2017.

Nordea och Tink i samarbete

Om Nordea

Nordea tecknar idag ett licensavtal med det svenska fintech-bolaget Tink