Digital revolution i banken

17-07-06 10:18 | Om Nordea | Digitala tjänster

Alla branscher påverkas av digitaliseringen – självklart även banker. Hur vi gör våra bankärenden idag skiljer sig kraftigt från hur vi gjorde för bara några år sedan. Men digitaliseringstrenden har bara börjat, berättade Nordeas Sverigechef Anna Storåkers och Erik Zingmark, chef för Transaction Banking på Nordea under vårt frukostseminarium i Almedalen.

– Hela vårt sätt att tänka har förändrats i takt med digitaliseringen. Digitaliseringen har också förskjutit mer makt åt kunderna, vilket i sin tur ställer mer krav på oss som bank – vi måste vara både digitala, relevanta och personliga och kunna möta kunderna närsomhelst och varsomhelst, sade Anna Storåkers. 

Anna Storåkers berättade även hur viktigt det är för en bank som Nordea att vara flexibel och snabbt anpassa sig till nya tekniker och kundernas önskemål. Därför bygger vi just nu om hela vår digitala plattform från grunden.

– Ingen vet exakt vilka tjänster som kommer vara möjliga och vilka som kommer efterfrågas inom ett par år. Därför måste vi ha en hög grad av flexibilitet och vara snabbrörliga. Utgångspunkten är alltid kunderna och deras behov, sade Anna Storåkers.

Erik Zingmark poängterade att de nya fintech-bolagen snarare bör ses som en möjlighet än ett hot för traditionella banker som Nordea.

– Dels handlar det om att bankerna ökat tempot inom digitaliseringen men även om att startup-bolagen insett fördelen av samarbeten med både oss banker och andra aktörer. Vad vi nu ser är ett nytt nätverk av företag och tjänster, där vi ibland är konkurrenter och ibland samarbetspartners, sa Erik Zingmark.

För att möjliggöra fler samarbeten och därmed snabbt kunna erbjuda nya digitala tjänster till Nordeas kunder har banken startat en så kallad API-plattform (Nordea Open Banking) för samarbete med fintech-bolag. 

– Intresset har varit enormt. Redan efter tre veckor hade 700 startup-företag anmält intresse för att vara med i vår plattform, berättade Erik Zingmark.

Read more news

Samarbete för en gemensam framtid i Davos

Om Nordea Hållbarhet

När World Economic Forum hålls i Davos den här veckan kommer Nordea att vara tongivande i debatten om hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa en gemensam...

Economic-Outlook

Nordea serverar dig det senaste numret av Ekonomiska utsikter

Makroekonomi

Anmäl dig till ett webbseminarium på ditt eget språk, och få rapporten så snart den publiceras den 24 januari.

"Storslam" för Nordeas Sverigefonder

Börs och investeringar

Fyra Nordeafonder återfinns bland topp fem när Dagens Industri tittar på utvecklingen under 2017 för Sverigefonder.

Nordea är Årets Prispressare

Om Nordea

Tidningen Privata Affärer har utsett Nordea till Årets Prispressare efter vår sänkning av courtaget på aktiehandel.

Annika Winsth: Ingen räntehöjning i sikte

Makroekonomi

Kronan är svag, svagare än vad Riksbanken räknat med, och inflationen är därmed högre än väntat.