Kvartalsrapport: "Framtidens bank finns i mobilen"

17-07-20 7:29 | Om Nordea

Idag presenterade Nordea resultatet för andra kvartalet 2017, som visar att vi har stabila intäkter och gör stora investeringar.  Det betyder att vi fortsätter att vara en trygg och stabil bank, samtidigt som vi satsar stort på utveckling av digitala tjänster och ökad service för kunderna.  

- Vi är den bank i Norden som just nu lägger mest resurser på att utveckla digitala tjänster. Parallellt med det satsar vi på att utveckla vår service till kunderna. Vårt mål är att bli en bättre och mer tillgänglig bank, säger Anna Storåkers, Sverigechef. 

Allt fler väljer mobilen 

Kunderna väljer allt oftare mobilen när de har kontakt med oss och de är väldigt aktiva: Sett över alla marknader, så loggar våra kunder in i mobilbanken 40 miljoner gånger varje månad.

- Kunderna har gjort sitt val och deras digitala beteende styr oss när vi utvecklar nya tjänster. Mobilbanken fick nyligen ny design i väntan på den helt nya och förbättrade appen som släpps i Sverige i början av nästa år. Vi kommer nu att öka hastigheten och släppa fler tjänster kontinuerligt, säger Anna Storåkers.

För att lära oss mer och hålla ett högt tempo inom digital utveckling samarbetar Nordea med Fintech-bolag i samtliga nordiska länder. Våra samarbetspartners hjälper oss i idéarbetet och utvecklingen av nya tjänster och vi har ett ömsesidigt kunskapsutbyte. 

Hållbarhet allt viktigare

Det kapital kunderna har valt att placera hos Nordea har aldrig varit större än under det gångna kvartalet, hela 332 miljarder Euro. Inom kapitalförvaltningen är hållbarhet viktigt för både kunderna och för Nordea. Under kvartalet lanserade vi vår första gröna obligation, som har fått ett gott mottagande av kunderna. 

- För att bli ännu bättre på att anpassa oss efter våra kunders önskemål har vi börjat jobba mer systematiskt med feedback och tätare kunddialog. Vi ber om återkoppling från kunderna oftare och använder oss av deras synpunkter i vår utveckling. Det känns väldigt rätt och givande, säger Anna Storåkers. 

Fler väljer rådgivning online 

  • 37 procent av alla rådgivningsmöten på den svenska marknaden sker nu online. Kunderna pratar då i telefon med rådgivaren och de delar skärm.

Läs fler nyheter

5 vanliga missförstånd om förslaget om flytt av huvudkontor

Om Nordea

Det har cirkulerat en rad missuppfattningar om bakgrunden till förslaget att flytta Nordeas huvudkontor och moderbolag.

Nordea Småbolagsfond Norden bäst igen

Sparande och pension

Våra förvaltare Mats J Andersson och Björn Henriksson tar hem Morningstars utmärkelse för bästa nordenfond för andra året i rad

Nordea's re-domiciliation

Därför föreslår vi en flytt av Nordeas moderbolag in i bankunionen

Om Nordea

Nordeas styrelse har lämnat ett förslag till bolagsstämman i mars om att Nordea bör flytta sitt huvudkontor, och moderbolag, till bankunionen.

Lönsamt att satsa på kvinnliga ledare

Om Nordea Hållbarhet

Jämställdhet mellan könen är en mer aktuell fråga än någonsin och ses allmänt som avgörande för ett företags framgång.