Annika Winsth: Ingen räntehöjning i sikte

17-12-19 15:41 | Makroekonomi

Boränteprognos: Kronan är svag, svagare än vad Riksbanken räknat med, och inflationen är därmed högre än väntat. Det och att den europeiska centralbanken, ECB, sitter still i båten talar för att det dröjer länge innan Riksbanken höjer räntan.

Den amerikanska centralbanken, Fed, höjer styrräntan ett flertal gånger såväl 2018 som 2019. Globalt har tillväxten överraskat positivt, inte minst i euroområdet. Det talar för att räntor med längre löptid har bottnat och sakta stiger framöver. Nordeas bedömning är att räntan på en tioårig svensk statsobligation mer än fördubblas på två års sikt. Det är en mycket kraftig procentuell ökning, men en ränta på två procent om två år är fortsatt en historiskt låg tioårsränta.

En gynnsam global konjunktur är ett viktigt skäl till att svensk ekonomi utvecklats starkt. Mycket talar för att svensk ekonomi växer som bäst nu. Risken är stor att många företag slår i kapacitetstaket under nästa vår. Kapacitetsbristen är stor inom alla sektorer och på en hög historisk nivå, samtidigt som i stort alla sektorer har svårt att få tag på rätt kompetens. Det talar för en något långsammare tillväxttakt framöver.

Risken för överhettning går inte att bortse ifrån och frågan är vad Riksbank och regering gör om svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Mycket av krutet är redan bränt. Nordeas huvudscenario är att bostadsmarknaden stabiliseras, men skulle vi få en kraftigare korrigering av priserna finns risken att investerarna drar öronen åt sig och vill ha bättre betalt för den risk de tar när de lånar ut till bostäder. Det betyder i så fall högre bostadsräntor. 

För hushåll som har små marginaler och är oroliga för sina bostadskostnader är det fortsatt attraktivt att binda delar av lånen. För hushåll med stora marginaler och för de som önskar flexibilitet är det svårt att argumentera för att binda i närtid. Det lär dröja innan Riksbanken höjer reporäntan.

2017-12-193 månjun -18dec -18dec -19
Reporäntan        -0,50-0,50-0,50-0,250,25
Boränta Nordea 3 mån2,052,102,202,402,85
2 år2,052,252,452,753,30
5 år2,362,602,853,103,50
Bolån med räntetak*RäntesatsRäntetak
2017-12-19
2 år2,052,05
5 år2,052,36

*Premiekostnad tillkommer med 0,16% för 2-årigt räntetak och 0,36% för 5-årigt räntetak.

Läs mer om räntor här och få guidning till hur du ska lägga upp ditt bolån.

Läs fler nyheter

Visar 5 av 346 resultat

Håll dig uppdaterad om din ekonomi med hjälp av våra expertbloggare

Privatekonomi Sparande och pension Börs och investeringar Boende och boräntor

Våra experter bloggar nästan varje vecka inom ämnet ekonomi.

Vanliga juridiska fallgropar för alla slags familjer

Privatekonomi

På Pride i Stockholm talade Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist om vikten av att hålla koll på sin situation själv. - Lagstiftningen inom området...

Casper von Koskull

Vd Casper von Koskull kommenterar resultatet för andra kvartalet

Om Nordea

Nordeas vd Casper von Koskull kommenterar resultatet för det andra kvartalet 2019.

Mångfald och inkludering – ett arbete varje dag, året om

Om Nordea

Nordea strävar efter att vara en arbetsplats där mångfald är centralt och där alla medarbetare känner sig inkluderade.

Följ med oss på Pride Stockholm!

Om Nordea

Nordea står upp för allas lika värde och för mänskliga rättigheter.

Visar 5 av 346 resultat