Lönsamt att satsa på kvinnliga vd:ar

Opsparing eller investering
17-08-09 15:43 | Börs och investeringar

Resultaten är tydliga: bolag som leds av kvinnor går klart bättre än marknaden som helhet.

Nordea har analyserat hur närmare 11 000 börsbolag världen över har utvecklats de senaste åtta åren. Resultaten visar att bolag med en kvinna som vd eller styrelseordförande haft en årlig avkastning på 25 procent sedan 2009. Det är mer än dubbelt så mycket som MSCI World Index som under samma period steg med 11 procent.

– Om du hade investerat i ett bolag med en kvinna vid rodret skulle du ha lyckats bättre än marknaden, säger Robert Næss, den fondförvaltare som utformat undersökningen hos Nordea.

– Andra undersökningar har också visat att mångfald är en positiv faktor, men det är inte så många som har tittat på vd:ar eller liknande befattningar i så här många bolag, säger Næss. 

Han poängterar att de flesta tidigare undersökningarna har fokuserat på styrelsen, eftersom det är enklare att få in uppgifter om den.

Nordeas team undersökte bolag i olika branscher och regioner, i både industri- och tillväxtländer, med en hög omsättning på börsen – en handelsvolym på minst 2 miljoner dollar per dag. Av de närmare 11 000 bolagen var det bara knappt 400 som hade antingen en kvinnlig vd eller en kvinnlig styrelseordförande vid årets slut under perioden 2006-2016. Kursutvecklingen för de här bolagens aktier beräknades för det efterföljande året baserat på lika viktning, vilket ger varje bolag samma vikt, eller betydelse, istället för att de viktas utifrån marknadsvärde.

De kom också fram till att det fanns fler bolag med kvinnliga vd:ar i USA, Kina och Indien.

– Detta påverkade det samlade resultatet positivt, säger Næss, och tillägger: 

– När man testar en handelsstrategi på historiska data, för att kontrollera att den håller, finns alltid en möjlighet att det goda utfallet är en tillfällighet.

Positiv faktor för investeringar

Det är svårt att säga exakt varför de bolag som leddes av kvinnor nådde högre avkastning, men Næss har flera möjliga förklaringar. Till exempel är det ofta mycket svårare för en kvinna att bli vd eller styrelseordförande; bara de allra bästa når toppen. Faktum är att 96 procent av bolagen hade en man som vd eller styrelseordförande, medan endast 4 procent hade en kvinna som vd, styrelseordförande eller både och. 

En annan förklaring kan vara att bolag som har gått bra en tid är mer benägna att rekrytera kvinnor till högsta ledningen, medan bolag som har det kämpigt kanske går på det ”säkra” alternativet och rekryterar en man. 

Det kan också vara så att kvinnor är bättre ledare. Kvinnor kanske också är mer försiktiga i sina prognoser än män, så när de faktiskt levererar vad de har lovat påverkas aktiekursen positivt.

Oavsett vad det beror på är resultatet – den positiva effekten av kvinnliga företagsledare – uppmuntrande.

 – Det här är en positiv faktor som vi kommer att ta hänsyn till när vi överväger att investera i ett bolag, säger Næss.

Næss, som arbetar från Bergen i Norge, förvaltar aktier för 42 miljarder dollar i Nordea. Han är också en av fondförvaltarna för Nordea Global Stable Equity Fund, som har en viss övervikt i bolag som leds av kvinnor. Fonden har under de senaste fem åren stigit med 14 procent per år, och utsågs 2016 av Morningstar till en av de bästa fonderna i flera länder, bland annat Frankrike, Spanien, Norge, Finland, Belgien, Italien och Portugal.

Läs fler nyheter

Visar 5 av 418 resultat

Marknadssyn: Normalisering inom räckhåll

Börs och investeringar

Med stöd av stark makroutveckling och en positiv rapportperiod har globala aktier utvecklats starkt under februari, trots turbulens mot slutet på månaden.

Looking for job during online

Kallelse till Nordeas ordinarie bolagsstämma och webbsändning för aktieägare efter stämman

Om Nordea

Nordea anordnar en separat webbsändning för aktieägare efter bolagsstämman den 24 mars kl. 15 svensk tid. I webbsändningen kan aktieägarna ta del av besluten...

Nordea bäst på private banking i Euromoneys undersökning 2021

Om Nordea

Euromoney har utsett Nordea till bästa leverantör av private banking-tjänster i Sverige i sin årliga undersökning.

António Guterres

Nordea en av talarna när kapitalägare träffade FN:s generalsekreterare om nya klimatåtaganden

Hållbarhet

Nordea Liv & Pension är en av grundarna till alliansen och representerades på mötet av Katja Bergqvist, nordisk VD Nordea Liv & Pension som också höll ett ta...

Inflationen tillbaka i hetluften

Makroekonomi Nordea podcasts

Chefekonom Annika Winsth och chefanalytiker Torbjörn Isaksson samtalar om global och svensk inflation i kölvattnet av extrema stimulanser och vaccinering som...

Visar 5 av 418 resultat