90-konton - en garanti för välgörenhet

Nordea newbrand
20-09-24 14:21 | Om Nordea

Idag är det självklart för många att skänka pengar till bättre behövande och under 2019 donerade vi totalt 18,6 miljarder kronor till organisationer med 90-konton. Av denna summa stod privatpersoner för 8,6 miljarder, resten bidrog företag, föreningar, stiftelser, fonder och myndigheter med. Trenden är ett ökat givande. 

För de som skänker pengar till välgörenhet är det förstås viktigt att de hamnar i rätt händer och gör verklig nytta. Under hösten 1943 skapade därför Näringslivets Granskningsnämnd (idag Svensk Insamlingskontroll) 90-kontot. I år firar 90-kontot 77 år. Under dessa år har 90-kontot stått för ett tryggt givande, för att givaren ska kunna skänka pengar och lita på att de når fram utan oskäliga kostnader. Nordeas 90-konto i samarbetet med Svensk Insamlingskontroll är en kvalitetsstämpel som bidragit mycket för den svenska allmänhetens stora förtroende för insamlingsorganisationer. 

Om 90-kontot 

90-kontot är i grund och botten ett vanligt företagskonto i Nordea. En organisation som har fått ett 90-konto kan även erhålla ett 90-bankgironummer. Nordeas 90-konto är en kvalitetsstämpel för tryggt givande.

Håll koll på siffrorna

Ett 90-konto är ett sjusiffrigt bankgiro- eller plusgirokonto som inleds med 90. Samtliga plusgirokonton med nummer 90 00 00 — 90 99 99 och bankgironummer inom serien 900-000 till 909-999 är reserverade för Svensk Insamlingskontroll. 

För mer information om Svensk insamlingskontroll

För mer statistik kring svenskarna givande

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Read more news

Visar 5 av 1 079 resultat

The White House, USA

USA valet sett med europeiska glasögon

Makroekonomi Nordea podcasts

Lyssna till ett samtal mellan Jan Hallenberg och Annika Winsth Nordeas chefekonom

CEO Frank Vang-Jensen

CEO blog: Strong result and continued improvements

Om Nordea

Today we published our financial results for the third quarter

Nordea Markets Insights podcast podcast week 42

Podcast: Efter fritt fall i våras är arbetsmarknaden nu i en ny fas

Makroekonomi Nordea podcasts

Lyssna till Nordea Markets Insights podcast med Nordeas chefsekonom Annika Winsth

Visar 5 av 1 079 resultat