VD har ordet: Kundnöjdhet, tekniknytta och hållbarhet i fokus

Casper von Koskull, VD.
18-10-24 8:19 | Om Nordea

Under tre kvartal i rad har vi sett hur kundnöjdheten ökar i Sverige, med markanta förbättringar under de två senaste kvartalen. I Norge, Danmark och Finland kom vändningen i form av successiva förbättringar under 2017, och under 2018 har läget stabiliserats, med små steg framåt.

Vid årets PayTech Awards i London fick Nordea Wallet utmärkelsen Best Mobile Payments Initiative, samtidigt som Open Banking vann nya framgångar genom att utses till IT Team of the Year. En utmärkelse vid PayTech Awards visar på värdet av Nordeas teknikinvesteringar och tydliggör vår skicklighet, hängivenhet, kreativitet och förmåga att genomföra förändringar till nytta för våra kunder. Nordeas Open Banking-portal lanserades i slutet av 2017, när finska kunddata gjordes tillgängliga för tredjepartsutvecklare.

Sedan lanseringen av Open Banking har drygt 2 500 utvecklare registrerat sig för att testa Nordeas programgränssnitt. Under kvartalet öppnade vi upp även i Sverige. Därmed behåller vi vår ställning som föregångare inom Open Banking och är den första banken att i den här omfattningen ge tillgång till uppgifter i två länder i Norden.

En viktig satsning är vår målsättning att bli ledande inom hållbara finanser och göra det möjligt för våra kunder att ställa om till en hållbar framtid. Nordea stod nyligen värd för Nordic Sustainable Finance Conference för andra året i rad. Efterfrågan på hållbara finansiella lösningar ökar snabbt, både bland våra företagskunder och investerare. Nordea stödjer starkt den här genomgripande förändringen genom att aktivt se till att det finns en marknad och kapital för dessa lösningar. Vi har agerat på flera områden och därmed stärkt vårt avtryck inom hållbara finanser.

Nordea Life & Pensions (NLP) har beslutat att stärka miljöprofilen för alla sina pensionsprodukter och har redan minskat koldioxidavtrycket i sina traditionellt förvaltade aktieportföljer med 70 procent. Vi räknar med att den här portföljen kommer att utvecklas bättre än konkurrenternas, eftersom bolag som är starka inom hållbarhet normalt överträffar de som är svaga. Fler gröna pensionsprodukter lanseras under 2019.

Nordea är en av de första bankerna i Europa som lanserar gröna lån. Vår efterfrågan på gröna företagslån är stark, och vi räknar med att volymerna ökar snabbt. Vidare lanserade vi i september ett grönt bostadslån för våra privatkunder i Sverige – ett lån med ränterabatt för alla kunder som bor i klimatsmarta bostäder. För första gången är Nordea både den ledande rådgivaren inom fusioner och förvärv och den främsta banken inom transaktioner på aktiekapitalmarknaden i Norden hittills i år. Nordea är också fortsatt ledande inom transaktioner på kreditmarknaden i Norden, både vad gäller företagsobligationer och syndikerade lån.

Den 13 september meddelade Nordea och DNB att Blackstone förvärvar 60 procent av samtliga aktier i Luminor, och Nordea kommer under de närmaste åren att sälja sitt resterande innehav på 20 procent till Blackstone. Den 15 oktober slutfördes försäljningen av vår private bankingverksamhet i Luxemburg. Årets tredje kvartal blev ett historiskt kvartal för Nordea när vi slutförde vår flytt till bankunionen och Finland. Flytten är ett led i Nordeas övergripande strategi och gör det möjligt för oss att verka i en miljö som erbjuder stabilitet, förutsägbarhet och lika villkor.

Jag kan konstatera att Nordea nu är ompositionerat till att vara en helt Nordenfokuserad bank med en mycket tydlig och enkel struktur och en rekordstark balansräkning, som gör att vi kan bli en ännu bättre bank för våra kunder samtidigt som vi strukturellt sänker kostnaderna och ökar effektiviteten.

Casper von Koskull
VD

Du kan läsa mer i Nordeas resultat för tredje kvartalet 2018 Se gärna videon här nedanför där Casper von Koskull berättar om vår robotrådgivare Nora (obs på engelska).

Read more news

Visar 5 av 970 resultat

Nordeas mångfaldschef får jämställdhetspris

Pressmeddelande

Nordeas mångfaldschef Åsa Nilsson Billme tar på tisdagen emot årets Anna-pris för sitt engagemang och sin målmedvetenhet vad gäller arbetet med jämställdhet...

Young couple

Nordea sänker boräntorna

Pressmeddelande

Nordea girl

Så rankas Nordea för sitt hållbarhetsarbete internationellt

Our work

Nordeas arbete med hållbarhet, samt våra processer för ansvarsfulla investeringar, rankas bland de bästa på marknaden av flera väletablerade internationella...

Visar 5 av 970 resultat