Svenska banker bäst och billigast i Europa

Nordea branch
18-08-13 14:39 | Om Nordea

Svenska banker verkar på en konkurrensutsatt marknad där kostnaderna för bankbyten är låga och där konsumenterna erbjuds högkvalitativa finansiella tjänster till ett lågt pris. Det är slutsatserna av en studie gjord av analysföretaget Copenhagen Economics. 

Copenhagen Economics har på uppdrag av Svenska Bankföreningen undersökt konkurrensen på den svenska bankmarknaden samt prisbilden i ett internationellt perspektiv. Resultatet är uppmuntrande, i alla fall om man är svensk bankkund.

Undersökningen inleds med att konstatera att det inte föreligger några bevis eller indikationer på konkurrensbrist i den svenska banksektorn. Ser man till koncentrationen av banker i Sverige samt på rörligheten bland bankkunder ligger båda på genomsnittet för jämförbara europeiska länder. Trots god konkurrens finns det fyra dominerande banker i Sverige. Det som kan synas som en paradox förklarar Copenhagen Economics med att det råder tydliga skalfördelar. Det vill säga att stora banker har möjlighet att pressa kostnader och därmed erbjuda bättre villkor för kunderna.

- Konkurrensen är verkligen tuff och det är bra. Det är bra för kunderna och det är bra för oss på Nordea. Konkurrensen gör att vi ständigt måste förbättra oss och vara på tårna. Jag ser bara positiva effekter av konkurrensen i det långa loppet och är både glad och stolt över att vi kan erbjuda så bra villkor till våra kunder, säger Nordeas Sverigechef Anna Storåkers.

Copenhagen Economics slår även fast att kostnaderna för att byta bank är lägre än i jämförbara länder samt att digitaliseringen gjort det enklare att byta bank. 

Svenska bankkunder har också i genomsnitt de lägsta räntorna Europa om man räknar med alla lån. Tittar man specifikt på bolånen så är det bara Danmark som erbjuder lägre bolån. De låga räntorna beror enligt Copenhagen Economics delvis på låga upplåningskostnader, vilket återspeglar ett högt förtroende för de svenska bankerna hos investerare, men även på de låga driftskostnaderna. Svenska banker är nämligen kostnadseffektiva och har bland de lägsta driftskostnaderna i Europa. Låga driftskostnader kan vara ett tecken på god konkurrens eftersom ineffektiva aktörer antas slås ut under hård konkurrens. Det faktum att de låga kostnaderna även förs över på kunderna i form av billigare bolån ser analysföretaget som ytterligare ett tecken på god konkurrens. 

Även marginalen på bolån, som ibland lyfts fram som ett tecken på dålig konkurrens, visar sig ligga 0,5 procentenheter lägre än genomsnittet i EU. Så även här visar det sig att konkurrenssituationen gynnar svenska bankkunder. Marginalerna har visserligen ökat på senare år, men bara för att återgå till ungefär samma nivå som innan finanskrisen. Copenhagen Economics kan även visa att den ökade marginalen till största del motsvarar de ökade kostnader som banker fått som ett resultat av regleringar. 

- Jag tror även att konkurrensen kommer att öka ytterligare framöver. Det handlar dels om teknikutveckling men även om regelverket. Därmed gäller det att fortsätta att förändras och ständigt slipa på vårt erbjudande till kunden, vilket jag vet att vi alla på Nordea gör hela tiden. Därför tror jag att både Nordea och våra kunder går en ljus framtid till mötes, säger Anna Storåkers.

Läs hela rapporten här. 

Read more news

Visar 5 av 979 resultat

view of river and forest

Guest blog: Environmental footprints, investing and changing company behaviour

Environment

Every two years, WWF publishes the Living Planet Report, a global analysis on the health of our planet and the impact of human activity on nature. The Living...

Globe in hands

European definition of energy efficient mortgage loans

Responsible business

The European initiative for Energy Efficient Mortgages (EEM) is launching its definition of an energy efficient mortgage loan. The definition is intended to...

Marknadssyn: Dragkamp

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Nordea's investeringsstrateger summerar utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna under året som gått och blickar fram mot 2019.

Visar 5 av 979 resultat