Svenska banker bäst och billigast i Europa

Nordea branch
18-08-13 14:39 | Om Nordea

Svenska banker verkar på en konkurrensutsatt marknad där kostnaderna för bankbyten är låga och där konsumenterna erbjuds högkvalitativa finansiella tjänster till ett lågt pris. Det är slutsatserna av en studie gjord av analysföretaget Copenhagen Economics. 

Copenhagen Economics har på uppdrag av Svenska Bankföreningen undersökt konkurrensen på den svenska bankmarknaden samt prisbilden i ett internationellt perspektiv. Resultatet är uppmuntrande, i alla fall om man är svensk bankkund.

Undersökningen inleds med att konstatera att det inte föreligger några bevis eller indikationer på konkurrensbrist i den svenska banksektorn. Ser man till koncentrationen av banker i Sverige samt på rörligheten bland bankkunder ligger båda på genomsnittet för jämförbara europeiska länder. Trots god konkurrens finns det fyra dominerande banker i Sverige. Det som kan synas som en paradox förklarar Copenhagen Economics med att det råder tydliga skalfördelar. Det vill säga att stora banker har möjlighet att pressa kostnader och därmed erbjuda bättre villkor för kunderna.

- Konkurrensen är verkligen tuff och det är bra. Det är bra för kunderna och det är bra för oss på Nordea. Konkurrensen gör att vi ständigt måste förbättra oss och vara på tårna. Jag ser bara positiva effekter av konkurrensen i det långa loppet och är både glad och stolt över att vi kan erbjuda så bra villkor till våra kunder, säger Nordeas Sverigechef Anna Storåkers.

Copenhagen Economics slår även fast att kostnaderna för att byta bank är lägre än i jämförbara länder samt att digitaliseringen gjort det enklare att byta bank. 

Svenska bankkunder har också i genomsnitt de lägsta räntorna Europa om man räknar med alla lån. Tittar man specifikt på bolånen så är det bara Danmark som erbjuder lägre bolån. De låga räntorna beror enligt Copenhagen Economics delvis på låga upplåningskostnader, vilket återspeglar ett högt förtroende för de svenska bankerna hos investerare, men även på de låga driftskostnaderna. Svenska banker är nämligen kostnadseffektiva och har bland de lägsta driftskostnaderna i Europa. Låga driftskostnader kan vara ett tecken på god konkurrens eftersom ineffektiva aktörer antas slås ut under hård konkurrens. Det faktum att de låga kostnaderna även förs över på kunderna i form av billigare bolån ser analysföretaget som ytterligare ett tecken på god konkurrens. 

Även marginalen på bolån, som ibland lyfts fram som ett tecken på dålig konkurrens, visar sig ligga 0,5 procentenheter lägre än genomsnittet i EU. Så även här visar det sig att konkurrenssituationen gynnar svenska bankkunder. Marginalerna har visserligen ökat på senare år, men bara för att återgå till ungefär samma nivå som innan finanskrisen. Copenhagen Economics kan även visa att den ökade marginalen till största del motsvarar de ökade kostnader som banker fått som ett resultat av regleringar. 

- Jag tror även att konkurrensen kommer att öka ytterligare framöver. Det handlar dels om teknikutveckling men även om regelverket. Därmed gäller det att fortsätta att förändras och ständigt slipa på vårt erbjudande till kunden, vilket jag vet att vi alla på Nordea gör hela tiden. Därför tror jag att både Nordea och våra kunder går en ljus framtid till mötes, säger Anna Storåkers.

Läs hela rapporten här. 

Read more news

Visar 5 av 1 007 resultat

Boy with arms in the air
nordea entre

Nordeas kommentar till frågor från media om den danska åklagarmyndighetens pågående utredning

Om Nordea

Nordeas kommentar till frågor från media om den danska åklagarmyndighetens pågående utredning

Nordea stolt partner till Pride i de nordiska huvudstäderna och i Polen

Om Nordea

Nordea står upp för allas lika värde och för mänskliga rättigheter.

Nordea i Almedalen - program 2019

Om Nordea

Det här är våra punkter i programmet på Almedalen 2019.

Fem tips för säker användning av sociala medier

Hållbarhet

Delar du med dig för mycket av din personliga information i sociala medier?

Visar 5 av 1 007 resultat