Ny pensions- och förmånsportal - Nordea och Benify i samarbete

19-09-03 9:45 | Företag | Sparande och pension

Nordea Liv & Pension och förmånsleverantören Benify har ingått ett samarbete och erbjuder en ny förmånsportal för Nordeas pensions- och försäkringskunder. Genom tjänsten kan anställda på både små och stora företag få en bättre överblick över sina pensionsavsättningar och trygghetsförmåner – något som i förlängningen kan öka företagens attraktionskraft vid rekrytering.

Förmånsportalen ”Min Framtidsplan” öppnades upp för de första kunderna i juni. Nordea Liv & Pension kommer att erbjuda förmånsportalen till såväl små som stora företag.

Benify har under lång tid varit starka på marknaden inom förmåner och kompensation där de erbjuder tusentals arbetsgivare en medarbetarportal för att visualisera tjänsteförmåner och tillhörande tilläggstjänster för sina kunders anställda.

Nordea har nu, tillsammans med Benify, tagit fram en pensions- och försäkringsportal till Nordeas företagskunder. Via portalen får företagskunderna hjälp att på ett tydligt sätt visa hela värdet på de pension- och försäkringsförmåner de investerar i för sina anställda. De anställda kan i sin tur nyttja tilläggstjänster genom att exempelvis boka onlinerådgivning, starta löneväxling, gå digital pensionsskola, göra ändringar i pensionssparandet och de får också tillgång till rabatterbjudanden från välkända varumärken via BenifyDeals.

– Vi är oerhört glada för detta spännande samarbete med Benify. Att kunna erbjuda våra pensions- och försäkringskunder vår nya förmånsportal kommer skapa stor kundnytta för företagens anställda, säger Johan Nystedt, vd för Nordea Liv & Pension.

En tjänst som bidrar till kundnytta

Anställda har stor medvetenhet om vad de har i lön, men betydligt färre har koll på det övriga som deras arbetsgivare bekostar för dem via anställningen. Genom denna nya portal får Nordeas företagskunder, på ett attraktivt och strukturerat sätt, hjälp att nå ut till sina anställda för att öka deras kunskap om pensionsavsättningar och de trygghetsförmåner företaget erbjuder. Genom att synliggöra förmånerna för de anställda skapar man i många fall en attraktionskraft hos företagen vid rekrytering och underlättar för att behålla personal över tid. För Nordea är det också viktigt att kunna erbjuda tjänster som bidrar till kundens affärsnytta och som höjer kunskapen och engagemanget på företagen.

– Vi är stolta över att samarbeta med Nordea Liv & Pension och stärka deras relation med sina kundföretag och deras anställda. Just pensions- och försäkringsförmåner upplevs som krångliga av många. Med individanpassad information och guidning kan fler ta medvetna beslut för sin framtida ekonomi, säger Joakim Alm, vd för Benify.

För ytterligare information:
Annika Zetterman, Erbjudandeägare Företag, Nordea Liv & Pension
annika.zetterman@nordea.com

Read more news

Visar 5 av 1 045 resultat

Young woman sitting on the jetty

Alla Hjärtans Dag: Se upp för kärlekssvindlare

Hållbarhet

Nordeas team som bekämpar bedrägerier ger tips om hur du upptäcker och undviker kärlekssvindlare på nätet.

Koncernchefens kommentar till resultatet för det fjärde kvartalet

Om Nordea Frank Vang-Jensen

Nordea's VD Frank Vang-Jensen kommenterar resultatrapporten för det fjärde kvartalet som släpptes idag.

Marknadssyn: Häng med i svängarna

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger har släppt en alldeles färsk marknadssyn för februari.

Nordea Klimatfond vinner pris som Årets uppstickare

Sparande och pension Responsible investment Om Nordea

Tidningen Privata Affärer utnämner Nordea Klimatfond till Årets Uppstickare

Visar 5 av 1 045 resultat