Boränteprognos: Avmattning med turbulens

Annika Winsth, chefekonom
19-01-29 15:29 | Boende och boräntor

Konjunkturavmattningen blir allt tydligare såväl globalt som i Sverige. Dessutom väntas inflationen falla tillbaka under året. Det talar för att det blir svårt för Riksbanken att höja räntan mer.

Konjunkturtoppen är passerad. Tillväxten i euroområdet saktade in redan förra året och indikatorerna är dystra såväl där som i Kina. USA, som har hållit emot länge och varit en viktig tillväxtmotor, bromsar in under innevarande år. Både finans- och penningpolitik väntas vara mindre expansiva framöver.

Centralbankernas agerande med låga styrräntor och andra stimulanser är en viktig förklaring till den långvariga konjunkturuppgången. Sedan en tid tillbaka signalerar flera centralbanker att penningpolitiken inte blir lika expansiv framöver. Det fick börserna att skaka till i slutet av förra året och kan bidra till mer turbulens framöver, även om centralbankerna är lyhörda och går försiktigt fram. Globala risker såsom handelskonflikter, Brexit och annan politisk osäkerhet dämpar riskaptiten ytterligare.

Riksbanken väntas höja räntan i december 2019. Man vill komma bort från minusränta och då passar banken på när den europeiska centralbanken, ECB, inleder sina räntehöjningar. Det finns dock få inhemska skäl till att höja räntan. Konjunkturen viker och inflationen väntas ligga en bra bit under målet i slutet av året. Det talar för att Riksbanken går mycket försiktigt fram och att räntorna förblir låga.

Ränteskillnaderna mellan en tremånaders rörlig ränta och de bundna räntorna är idag små till och med negativa för lån med tre och fyra års bindningstid. Det gör det attraktivt att binda delar av lånen om man har små marginaler och vill ha förutsägbara utgifter.

29/01/20193 månJun -19Dec -19Dec -20
Reporäntan- 0,25-0,25-0,250,000,25
Boränta Nordea
3 mån2,092,092,092,252,50
2 år2,142,252,352,603,00
5 år2,292,352,452,703,10

Bolån med räntetak*

29/01/2019RäntesatsRäntetak
5 år2,092,47

*Premiekostnad tillkommer med 0,36% för 5-årigt räntetak.

/Annika Winsth, chefekonom

Här hittar du våra aktuella bolåneräntor.

 

Read more news

Visar 5 av 1 062 resultat

Häng med på Pridefestivalen online

Om Nordea Privatekonomi

Som stolt partner till Pride 2020 i de nordiska huvudstäderna riktar Nordea in sig på digitala aktiviteter som är tillgängliga för alla

Koncernchefens kommentar till resultatet för det andra kvartalet

Om Nordea Frank Vang-Jensen

Nordea har publicerat resultatet för det andra kvartalet 2020.

Guide till hållbara investeringar: Så gör du gott för både plånboken och planeten

Hållbarhet Investeringsbloggen

Intresset för hållbara investeringar har växt signifikant under det senaste årtiondet, skriver Eva Palmborg, chef för Sustainable Investments.

Marknadssyn: Depåstopp

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Trots fortsatt oklarhet kring Covid-19:s påverkan på ekonomin har aktiemarknaden återhämtat nästan hela nedgången.

Visar 5 av 1 062 resultat