Boränteprognos: Avmattning med turbulens

Annika Winsth, chefekonom
19-01-29 15:29 | Boende och boräntor

Konjunkturavmattningen blir allt tydligare såväl globalt som i Sverige. Dessutom väntas inflationen falla tillbaka under året. Det talar för att det blir svårt för Riksbanken att höja räntan mer.

Konjunkturtoppen är passerad. Tillväxten i euroområdet saktade in redan förra året och indikatorerna är dystra såväl där som i Kina. USA, som har hållit emot länge och varit en viktig tillväxtmotor, bromsar in under innevarande år. Både finans- och penningpolitik väntas vara mindre expansiva framöver.

Centralbankernas agerande med låga styrräntor och andra stimulanser är en viktig förklaring till den långvariga konjunkturuppgången. Sedan en tid tillbaka signalerar flera centralbanker att penningpolitiken inte blir lika expansiv framöver. Det fick börserna att skaka till i slutet av förra året och kan bidra till mer turbulens framöver, även om centralbankerna är lyhörda och går försiktigt fram. Globala risker såsom handelskonflikter, Brexit och annan politisk osäkerhet dämpar riskaptiten ytterligare.

Riksbanken väntas höja räntan i december 2019. Man vill komma bort från minusränta och då passar banken på när den europeiska centralbanken, ECB, inleder sina räntehöjningar. Det finns dock få inhemska skäl till att höja räntan. Konjunkturen viker och inflationen väntas ligga en bra bit under målet i slutet av året. Det talar för att Riksbanken går mycket försiktigt fram och att räntorna förblir låga.

Ränteskillnaderna mellan en tremånaders rörlig ränta och de bundna räntorna är idag små till och med negativa för lån med tre och fyra års bindningstid. Det gör det attraktivt att binda delar av lånen om man har små marginaler och vill ha förutsägbara utgifter.

29/01/20193 månJun -19Dec -19Dec -20
Reporäntan- 0,25-0,25-0,250,000,25
Boränta Nordea
3 mån2,092,092,092,252,50
2 år2,142,252,352,603,00
5 år2,292,352,452,703,10

Bolån med räntetak*

29/01/2019RäntesatsRäntetak
5 år2,092,47

*Premiekostnad tillkommer med 0,36% för 5-årigt räntetak.

/Annika Winsth, chefekonom

Här hittar du våra aktuella bolåneräntor.

 

Read more news

Visar 5 av 1 053 resultat

Nordea har förlängt den amorteringsfria perioden för företagslån till sex månader

Företag Om Nordea

Många företag nu är i akut behov av att trygga sin ekonomi de kommande månaderna.

Marknadssyn: Prövande tider

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Marknaden försöker väga dystra ekonomiska nyheter mot enorma stimulansprogram och attraktiva värderingar, skriver våra investeringsstrateger.

Följ den senaste marknadsutvecklingen via Nordeas webinarrier och poddar

Börs och investeringar Företag Privatekonomi

Coronaviruspandemin skapar turbulens på marknaderna. Håll dig uppdaterad om utvecklingen med hjälp av våra webinar och podcasts.

Marknadskommentar: Äntligen lite andrum

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Ekonomiskt stimulanspaket har stöttat börserna under den senaste veckan, skriver våra investeringsstrateger.

Marknadskommentar: Svårnavigerad marknad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger om den rådande situationen på marknaden.

Visar 5 av 1 053 resultat