Nordea lanserar entreprenörpris för att främja olikheter

Åsa Nilsson Billme, Mångfaldschef Nordea Sverige.
19-12-02 11:53 | Om Nordea | Företag

Nordea vill uppmuntra företagsidéer som främjar våra olikheter som människor. Därför instiftar Nordea nu ett pris till en entreprenör eller ett företag som genom sin affärsidé bidrar till ett mer inkluderande samhälle. Nu kan du nominera dig själv eller någon annan till att bli Årets Funkoprenör.

Vi människor har alla olika fysiska, psykiska och kognitiva förmågor, vilket brukar kallas funktionsvariationer. Men samhället är till stora delar inte anpassat till alla olikheter.

För att öka inkludering och mångfald i vårt samhälle krävs innovation och kreativitet. På Nordea ser vi tillväxtpotential i företagsidéer som tar sin utgångpunkt i funkisperspektivet. Ett exempel är bokförlag som har breddat sin målgrupp genom att kunna erbjuda böcker i ljudformat - något som är nödvändigt för några, men bra för alla.

För att uppmuntra företagsidéer som bidrar till ett mer inkluderande samhälle instiftar Nordea ett pris – Årets Funkoprenör.

- Mångfald och inkludering är viktigt för Nordea. Genom detta initiativ ser vi fram emot att träffa många olika entreprenörer och lära oss mer om vilka idéer som finns för att främja inkludering i alla delar av samhället, säger Åsa Nilsson Billme, Mångfaldschef Nordea Sverige.

På Nordea arbetar vi aktivt med att stödja och uppmuntra innovation som bidrar till ökad mångfald och inkludering. Ett exempel är vår medarbetarledda Funkisgrupp som tillför funkisperspektivet i flera delar av vår utveckling.

Känner du till något initiativ som främjar våra olikheter som människor och därmed bidrar till ett mer inkluderande samhälle? Är du eller någon du känner Årets Funkoprenör?

Årets Funkoprenör delas ut på Nordeas mångfaldsdag den 19 mars 2020 i Stockholm. Juryn som utser priset består av:

 • Peter Dalmalm – Sverigechef Företag, Nordea
 • Åsa Nilsson Billme – Mångfaldschef Nordea Sverige
 • Axel Bruzelius – ansvarig för Startup & Growth i Sverige, Nordea
 • Felicia Röding - Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse
 • Lars Ahlénius - Biträdande enhetschef, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad med inriktning på funkisinkludering i arbetslivet
 • Hanna Seilitz – Generalsekreterare, Hörselskadades Riksförbund

                                                                                                                                                                  

Kriterier och ansökan:

 • Pristagaren är en entreprenör eller företagare som genom sin affärsidé främjar våra olikheter som människor och bidrar till ett mer inkluderande samhälle.
 • Pristagaren värdesätter och stödjer olikheter vilket är en förutsättning för framtida utveckling.
 • Är du en entreprenör eller ett företag som genom din affärsidé stöttar människors olikheter, så kallade funktionsvariationer, och därmed bidrar till ett mer inkluderande samhälle? Eller känner du någon som gör det? Beskriv affärsidén och hur den bidrar till ovan.
 • Nominera på valfritt sätt och hur du vill förmedla ditt budskap genom att skicka in din ansökan till: moc.aedron@es.snoitairav senast fredag 31 januari.
 • Pris: Vinnaren tilldelas 50 000 kronor och tillgång till Nordeas Startup & Growth-enhet som ger stöd i form av rådgivning av företagsmodellen, möjlighet till nätverk eller finansiell handledning - allt efter pristagarens önskemål och behov.

Detta gör Nordea:

Mångfald och inkludering är ett prioriterat område för Nordea.

På Nordea finns medarbetarledda arbetsgrupper inom mångfald och inkludering. Syftet är att lyfta minoritetsperspektiv, identifiera utmaningar och föreslå lösningar för att Nordea ska bli en bättre och mer inkluderande arbetsgivare och partner till våra kunder.

En av grupperna representerar funkisperspektivet och är initiativtagare till Årets Funkoprenör. Funkisgruppen gör viktiga insatser på Nordea för att öka medvetenheten kring funktionsvariationer och utveckla bankens kompetens på området. Gruppen arbetar nära Nordeas arbetsmiljöenhet, vilket löpande förbättrar tillgängligheten i bankens arbetsmiljö. Funkisgruppen har även lanserat en seminarieserie för medarbetare med syfte att belysa olikheter.

Här kan du läsa mer om vad Nordea gör inom mångfald och inkludering.

Read more news

Visar 5 av 1 076 resultat

Marknadssyn: Svårnavigerat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger delar med sig av sin syn på hur investeringar kan allokeras under juni 2020.

Coronaviruset och dess konsekvenser: Anmäl dig till Nordeas Economic Outlook

Makroekonomi

Anmäl dig till vårt webinarium och få nya Economic Outlook när den publiceras den 27 maj.

Visar 5 av 1 076 resultat