Nordea stolt partner till Pride i de nordiska huvudstäderna och i Polen

19-06-10 14:59 | Om Nordea

Nordea står upp för allas lika värde och för mänskliga rättigheter. Därför går vi in som stolt partner till Pride 2019 i de nordiska länderna och Polen.

Nordea vill bidra till ett samhälle präglat av mångfald och jämlikhet och ett arbetsliv där alla kan vara sig själva och känna sig respekterade. Vi vill vara kundernas förstahandsval som alltid agerar utifrån ett tankesätt präglat av etik och värderingar. Därför engagerar sig Nordea i olika samhällsfrågor, och Pride är en naturlig partner i vårt engagemang.

- På Nordea vill vi vara en inkluderande arbetsplats. Det gör att vi kan ta tillvara kompetens, öppna upp för kreativitet och det driver därmed affärer. För att kunna serva våra kunder på bästa sätt behöver vi spegla vårt samhälle. Mångfald och inkludering är otroligt viktigt för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna, säger Casper von Koskull, vd och koncernchef på Nordea.  

Arbetet med frågor kring jämlikhet, mångfald och inkludering är ett ständigt pågående arbete som engagerar många medarbetare i Nordea. Medarbetare på Nordea i alla länder har gått ihop för att lyfta HBT+ frågor i vårt dagliga arbete. Det är också anledningen till att vi samarbetar med Pride.

- Det här är tredje året som Nordea stödjer Pride. För oss är det självklart att ta ställning för allas lika värde och vi vill göra det vi kan för att bidra till ett mer inkluderande samhälle där mångfald ses som en tillgång. Detta går hand i hand med Nordeas värderingar: samarbete, mod, passion och ägarskap, säger Tina Sandvik, vice chef för Personal Banking Sverige på Nordea.

För tredje året i rad genomför Nordea både interna och externa aktiviteter inför och under Pride. I Stockholm går Nordeamedarbetare i paraden den 3 augusti och vi finns även på plats i Prideparken mellan den 29 juli och 4 augusti.

Read more news

Visar 5 av 1 024 resultat

Casper von Koskull

Vd Casper von Koskull kommenterar resultatet för andra kvartalet

Om Nordea

Nordeas vd Casper von Koskull kommenterar resultatet för det andra kvartalet 2019.

Mångfald och inkludering – ett arbete varje dag, året om

Om Nordea

Nordea strävar efter att vara en arbetsplats där mångfald är centralt och där alla medarbetare känner sig inkluderade.

Följ med oss på Pride Stockholm!

Om Nordea

Nordea står upp för allas lika värde och för mänskliga rättigheter.

Visar 5 av 1 024 resultat