Nordea vill öka digital inkludering – inleder samarbete med Stockholms stadsbibliotek

19-10-01 13:06 | Digitala tjänster

Var tionde person i Sverige befinner sig i digitalt utanförskap. Det vill Nordea ändra på, och inleder nu ett samarbete med Stockholms stadsbibliotek för att hjälpa alla som vill bli mer digitala. Med start måndagen den 30 september och tolv veckor framåt coachar Nordeamedarbetare i digitala banktjänster på tio bibliotek runt om i Stockholm.

Totalt 1,1 miljoner svenskar använder aldrig internet. Majoriteten av dessa är över 76 år*. Digitalt utanförskap riskerar att leda till alltifrån svårighet att betala räkningar, mer begränsad tillgång till samhälleliga tjänster och en känsla av utanförskap och otrygghet.

Nordeas initiativ riktar sig främst till en äldre målgrupp men alla som behöver stöd för att komma igång med digitala tjänster är välkomna.

– Digitaliseringen har förändrat våra kunders beteende i grunden. Idag vill en majoritet kunna nå sin bank var som helst, när som helst, via sin mobil eller dator. Som bank anpassar vi oss efter kundernas förändrade beteende och utvecklingen i samhället i stort. Men vi måste också vara inkluderande och se till så att alla får den hjälp de behöver, säger Per Långsved, Sverigechef på Nordea.

Varje coachningstillfälle pågår under två timmar och medverkar gör två utbildade Nordeamedarbetare. Coachningen anpassas utifrån varje persons kunskapsnivå och behov men fokuserar framförallt på hur man använder appar som BankID och Swish och på vilka sätt det kan underlätta i vardagen. Stor vikt läggs vid hur man som konsument använder digitala banktjänster på ett säkert sätt. Handledningstillfället är till för alla och det finns inga krav på att man måste vara Nordeakund.

På de här biblioteken kan du träffa våra Digitala coacher. (pdf, 22 KB)

– Det här är ett exempel på när vårt samhällsengagemang blir väldigt konkret. Vi får möjligheten att använda vårt kunnande till att lotsa ännu fler in i digitala tjänster, som inte bara är kopplade till banken, utan även till övriga samhället, säger Per Långsved.

Digitala kundträffar på bankkontor

Parallellt med den digitala coachningen på Stockholmsbibliotek pågår även digitala kundträffar på Nordeakontor över hela landet. Under 2019 har hittills över 300 träffar ägt rum och fler är planerade.

– Genom att bli mer digitala ökar möjligheterna till en bättre helhetsupplevelse oavsett hur våra kunder väljer att kontakta oss, avslutar Per Långsved.

* Källa: Svenskarna och internet 2018, Internetstiftelsen. 

Om Digital coachning

Samhällsengagemang har länge varit en naturlig del av Nordeas verksamhet och vi driver både egna program och projekt i samarbete med partners. Initiativet Digital coachning, i syfte att minska det digitala utanförskapet, är det senaste tillskottet i våra egna program.

Read more news

Visar 5 av 1 076 resultat

Marknadssyn: Svårnavigerat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger delar med sig av sin syn på hur investeringar kan allokeras under juni 2020.

Coronaviruset och dess konsekvenser: Anmäl dig till Nordeas Economic Outlook

Makroekonomi

Anmäl dig till vårt webinarium och få nya Economic Outlook när den publiceras den 27 maj.

Visar 5 av 1 076 resultat