Nordea årets Anna-pristagare - för andra året i rad

Maria Skoglund, regionchef för företagsaffären.
19-10-16 10:23 | Om Nordea

Maria Skoglund, regionchef för företagsaffären på Nordea, är årets Anna-pristagare. Hon får utmärkelsen för sitt mångåriga arbete för människors lika värde. Det är andra året i rad som en Nordeaanställd tilldelas Anna-priset.

Varje år delar Finansförbundets och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisations, BAO:s, jämställdhets- och mångfaldskommitté ut priset till någon som utmärkt sig inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet i finansbranschen. Maria Skoglund, som ansvarar för företagsaffären i region norr/mellan på Nordea, får 2019 års pris med följande motivering:

”Maria brinner för alla människors lika rätt och värde och är en förebild för många. Hennes engagemang går bortom mänskliga rättigheter och omfattar även lärande och affärsutveckling och affärsnytta. Maria är en genuin eldsjäl som gjort aktiva val och gått från ord till handling.”

I motiveringen lyfts också fram att Maria Skoglund arbetar med mångfaldsfrågorna både på ledningsgruppsnivå och medarbetarnivå.

– Jag är så stolt, glad och omtumlad. De här frågorna är en del av mitt eget personliga driv men jag är också övertygad om dess affärsmässiga värde. Genom att prioritera dessa frågor har företag en möjlighet att stå ut, både i konkurrensen om den bästa kompetensen men också om affärerna, säger Maria Skoglund.

Maria Skoglund har under flera år arbetat för att öka jämställdheten och mångfalden på Nordea, bland annat genom inspirationsföreläsningar samt mentorskap för unga kvinnor. På regional nivå drivs just nu ett mångfaldsprojekt med målet att fler kvinnor ska arbeta som kundansvariga. Hon har också instiftat Mångfaldspengen, för att styra regionens sponsorpengar till företag som jobbar med mångfald.

- För mig handlar mångfald inte bara om kön, sexuell läggning och etnicitet utan också om ålder och erfarenhet. Här har vi ett jobb att göra när vi till exempel ska rekrytera senioritet men väljer 40-åringen framför 55-åringen och på så sätt går miste om massor av erfarenhet eller när vi söker nytänkande och ändå väljer 40-åringen framför 25-åringen. Vi väljer ofta omedvetet bort att berikas av olikheter framför det bekväma vi känner igen. Även här vill jag vara en förebild och berikas just nu av att ha en regionchefsassistent som är 60+.

Hon betonar också att årets Anna-pris är ett bra exempel på lagarbete.

- Det här arbetet är inget jag gör själv utan jag vill dela priset med alla kollegor som jobbar för samma sak. Tillsammans gör vi skillnad.

Priset delas ut den 19 november i samband med Finansbranschens stora mångfaldsdag. Det är andra året i rad som Anna-priset går till en Nordea-anställd. Ifjol var pristagaren Nordeas mångfaldschef Åsa Nilsson Billme.

Om Anna-priset
Annas jämställdhetspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

För ytterligare information:
Afroditi Kellberg, chef extern kommunikation, tel: 0733-50 55 99

Read more news

Visar 5 av 1 083 resultat

Marknadssyn: Depåstopp

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Trots fortsatt oklarhet kring Covid-19:s påverkan på ekonomin har aktiemarknaden återhämtat nästan hela nedgången.

Nordea lanserar ny fond som kombinerar innovation och hållbarhet

Börs och investeringar

Nordea lanserar nu den nya fonden Nordea Innovation Stars som ska inrikta sig på bland annat hälsovård, teknik och hållbarhet.

Assessing sustainability through rankings – a complex matter

Our work Responsible business

Recently, Nordea was highly ranked for our sustainability work by the NGO ShareAction, while we scored relatively low in another ranking/survey. We understan...

Visar 5 av 1 083 resultat