Nordeas kommentar till frågor från media om den danska åklagarmyndighetens pågående utredning

19-06-17 18:03 | Om Nordea

Onsdagen den 12 juni fick Nordea besök av representanter för danska åklagarmyndigheten (danska ekobrottsmyndigheten, SØIK). Besöket avsåg frågor om bekämpning av penningtvätt rörande tidigare kunder i International Branch. Nordea utreds redan av SØIK och besöket gällde den pågående utredningen.

2014 bytte Nordea strategi till att koncentrera sig på Norden och de nordiska kunderna. Som ett led i detta arbete utvärderade vi våra kunder i International Branch utifrån ett risk- och regelefterlevnadsperspektiv, och avslutade de kundrelationer som inte uppfyllde våra kriterier.

– Vi samarbetar fullt ut med åklagarmyndigheten för att säkerställa att de har tillgång till all relevant information. Vi har ingenting att tillägga i dagsläget, säger Frank Vang-Jensen, landschef för Danmark och medlem i Nordeas koncernledning.

I Nordea tar vi vårt ansvar för att förhindra ekonomisk brottslighet på största allvar, och ser det som en naturlig del i vår dagliga verksamhet. Sedan 2015 har Nordea investerat över 730 mn euro i riskhantering, regelefterlevnad och motståndskraft, och vi har över 1 500 medarbetare som enbart arbetar med att bekämpa penningtvätt och ekonomisk brottslighet. Bara under det senaste året har våra medarbetare genomgått 110 000 utbildningstimmar för att bli bättre på att upptäcka ekonomisk brottslighet.

Nordea accepterar inte att utnyttjas som en plattform för ekonomisk brottslighet, och vi fortsätter oförminskat vårt arbete för att ytterligare stärka vårt försvar.

Read more news

Visar 5 av 1 024 resultat

Casper von Koskull

Vd Casper von Koskull kommenterar resultatet för andra kvartalet

Om Nordea

Nordeas vd Casper von Koskull kommenterar resultatet för det andra kvartalet 2019.

Mångfald och inkludering – ett arbete varje dag, året om

Om Nordea

Nordea strävar efter att vara en arbetsplats där mångfald är centralt och där alla medarbetare känner sig inkluderade.

Följ med oss på Pride Stockholm!

Om Nordea

Nordea står upp för allas lika värde och för mänskliga rättigheter.

Visar 5 av 1 024 resultat