Podcast: Inte satt finansiella mål? Tänk om!

19-10-10 18:15 | Börs och investeringar | Företag

I den senaste utgåvan av rapporten Nordea On Your Mind återvänder Johan Trocmé, Viktor Sonebäck och Ebba Ramel från vårt Thematics/Research Insights team till konceptet finansiella mål. 

Även om det kan tyckas jobbigt för företagsledare att sätta upp och hållas ansvariga för att nå specifika finansiella mål, visar en kvantitativ analys av teamet att sett till utvecklingen på aktiemarknaden, går det bättre för företag som använder sig av finansiella mål än för bolag som inte gör det.

Teamet har studerat perioden från 2007 framåt och funnit att företag som använder operationella mål, såsom tillväxt-, marginal- eller avkastningsrelaterade mål, ser ~50% bättre utveckling i aktiepriset jämfört med företag som använder strategiska mål. De företag som nått eller slagit sina operationella mål har gått ytterligare ~50% bättre.

Det finns alltså helt klart fördelar relaterade till att sätta finansiella mål. Hör mer om vilka genom att lyssna på den senaste Nordea On Your Mind-podden. Då får du även veta vilka sorters mål som investerare föredrar och om de kanske skiljer sig från vad bolag tenderar att fokusera på.

Podcast: Not setting financial targets? Think again! (OBS på engelska!)

Read more news

Visar 5 av 1 039 resultat

Anders Langworth

Ett år i hållbarhetens tecken för Nordea

Om Nordea Hållbarhet

Vi summerar det gångna årets händelser inom hållbarhetsområdet.

Marknadssyn: God sannolikhet för ännu ett bra år

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger har publicerat sin första strategi för 2020 gällande investeringar och sin syn på aktier, räntor samt olika sektorer och geografis...

Nordea har slutfört försäljningen av LR Realkredit

Pressmeddelande

Den 11 april 2019 meddelade Nordea att man tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i det danska bolåneinstitutet LR Realkredit A/S (”LR Realkredit”) till...

Tree tops blue sky

Nordea förvärvar SG Finans AS

Pressmeddelande

Visar 5 av 1 039 resultat