Därför är hållbarhet så viktigt i pensionsförvaltningen

erial view of windmills in summer forest in Finland
20-09-10 11:04 | Sparande och pension | Hållbarhet

”Vi vill göra investeringar i de företag som har störst potential att generera en bra avkastning, och det tror vi är företag som är duktiga på att integrera hållbarhet i sin verksamhet”, säger Johan Nystedt, vd Nordea Liv & Pension. 

Här svarar han på fyra frågor om varför NLP:s förvaltningsstrategi ser ut som den gör.

Hur skulle du sammanfatta strategin när ni förvaltar spararnas pensionspengar?

Johan Nystedt 150x225”Grundpelarna i vår strategi är hållbarhet, strategisk fördelning av tillgångsslagen och en god riskspridning. Det är ett långsiktigt arbete att förvalta pensionspengar, och det är därför hållbarhetsaspekten är så viktig. Det samlade pensionskapitalet spelar en mycket stor roll i den klimatomställning som måste göras och alla pensionsförvaltare, inte bara vi, har ett uppdrag att driva investeringsinriktningen mot hållbara lösningar för framtiden.”

Hur kan pensionspengarna vara med och bidra till en bättre framtid?

”Utifrån behovet av att ändra vårt sätt att nyttja jordens resurser är det viktigt att sponsra nya tankar och idéer. Det kan vi göra genom bland annat så kallade impactinvesteringar. Investeringar som förutom finansiell avkastning också ska generera positiv, mätbar social och miljömässig nytta.” 

Hur tar ni beslut om en investering?

När vi väljer ut bolag att investera i till våra portföljer gör vi en fundamental analys och undersöker bolagens potential. Vi bedömer bolagen utifrån kvalitativa aspekter kopplade till miljö, arbetsförhållanden och affärsetik (ESG) och utvärderar deras uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolagen att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Givetvis är kombinationen av investeringar som gör skillnad utan att för den skull tumma på våra kunders avkastning högintressanta för oss.”

Hur ser då efterfrågan ut på hållbara investeringar?

”Vi ser en ökande efterfrågan på integrering av hållbarhet inom alla slags investeringar. Efterfrågan kommer sannolikt att fortsätta öka, inte minst mot bakgrund av de olika regulatoriska kraven för hållbarhet som EU håller på att ta fram, samt Parisavtalet som innebär vi måste begränsa temperaturökningen till max två grader. ”

Läs mer om vilka hållbara val du kan göra på nordea.se/hallbartval  

Stor investering i Norrsken VC

I våras investerade NLP 50 miljoner kronor i Norrskens nya impactfond som ska investera i så kallade Impact unicorns – företag som anses ha potentialen att påverka minst en miljard människor positivt. Norrsken VC är en traditionell riskkapitalfond där alla investeringar mäts mot både ekonomisk avkastning och effekten på de samhällsproblem som portföljbolagen ska försöka lösa. Portföljbolagen har lösningar på miljö- och klimatfrågor, men också svält och fattigdom eller hållbar konsumtion och samhällsbyggnad.

Alla Nordeas kunder som pensionssparar i någon av Nordeas traditionellt förvaltade lösningar kommer att ha innehav i Norrsken VC.

Read more news

Visar 5 av 1 071 resultat

Susanne Spector

Nordea: Coronakrisen är en storstadskris

Pressmeddelande Makroekonomi

Slush event in Helsinki

Slush 2020: Nordea värd för virtuella snabbmöten mellan uppstartsföretag och investerare

Digitala tjänster Om Nordea

Nordea är en huvudpartner till Slush, det ledande evenemanget i världen för uppstarts- och teknikföretag, där banken hjälper investerare och uppstartsföretag...

Nordea Economic Outlook

Nordeas konjunkturrapport: Laddat för kick-start

Pressmeddelande Makroekonomi

Visar 5 av 1 071 resultat