Boränteprognos: Återhämtning med låga räntor

Chefekonom Annika Winsth
20-12-18 14:50 | Boende och boräntor

Äntligen en plan för hur svenska folket ska vaccineras. Det öppnar för en stark ekonomisk återhämtning redan till våren. Räntorna lär dock förbli låga då inflationen lyser med sin frånvaro.

Det står nu klart att vaccineringen inleds redan före nyår. Det talar för att stora delar av riskgrupperna vaccineras under första kvartalet och att restriktionerna därmed kan börja trappas ned. Väl där lär även icke-vaccinerade kunna bete sig mer normalt och den ekonomiska återhämtningen ta ordentlig fart redan under andra kvartalet.

Samtidigt finns det goda förutsättningar för att även arbetsmarknaden återhämtar sig snabbt. Många av de branscher som är hårt drabbade av restriktioner har en flexibel arbetsstyrka. Besöksnäringen nyttjar till exempel det i säsongsvariationer i normala tider, vilket talar för att de snabbt kan ta tillbaka personal när efterfrågan väl finns där. Det kan ske betydligt snabbare än om det till exempel hade varit industrin som var hårdast drabbad.

Trots att ekonomin väntas växa med runt fyra procent nästa år räknar vi inte med stigande priser i form av inflation. Tvärtom – inflationen fortsätter att ligga långt under Riksbankens mål. Det gör att det inte går att utesluta en räntesänkning framöver även om det varken är önskvärt eller vårt huvudscenario. 

Bolånetagare kan därmed utgå ifrån att räntorna förblir låga under överskådlig tid. Det ligger redan nu i hushållens förväntansbild och är ett viktigt skäl till att hushållens skulder ökar i snabb takt samtidigt som bostadspriserna slår rekord.

Även omsättningen på bostadsmarknaden är rekordhög och den nyligen borttagna uppskovsräntan kan leda till än högre omsättning. Sannolikt ökar det utbudet, vilket är tanken, men inte mer än att prisbilden lär vara fortsatt hög.

Boräntorna är låga i skrivande stund och det är inte mycket som talar för att de varken ska stiga eller falla nämnvärt i närtid. Det gör att hushåll som funderar över löptiden på sina lån bör utgå ifrån egna preferenser till större grad. Föredrar man den trygghet det ger att veta sin månadskostnad kan bundet vara att föredra. Ämnar man flytta inom överskådlig tid är rörliga räntor att föredra.

Annika Winsth/chefekonom

2020-12-183 månjun-21dec-21dec-22
Reporäntan 0,000,000,000,000,00
Boränta Nordea
3 mån2,392,402,402,402,40
2 år1,751,801,852,102,15
5 år1,691,801,851,902,10

Här hittar du våra aktuella räntor

Read more news

Visar 5 av 1 025 resultat

Marknadssyn: Normalisering inom räckhåll

Börs och investeringar

Med stöd av stark makroutveckling och en positiv rapportperiod har globala aktier utvecklats starkt under februari, trots turbulens mot slutet på månaden.

Looking for job during online

Kallelse till Nordeas ordinarie bolagsstämma och webbsändning för aktieägare efter stämman

Om Nordea

Nordea anordnar en separat webbsändning för aktieägare efter bolagsstämman den 24 mars kl. 15 svensk tid. I webbsändningen kan aktieägarna ta del av besluten...

Nordea bäst på private banking i Euromoneys undersökning 2021

Om Nordea

Euromoney har utsett Nordea till bästa leverantör av private banking-tjänster i Sverige i sin årliga undersökning.

Visar 5 av 1 025 resultat