Boränteprognos: Riksbanken håller nere boräntorna

20-03-27 9:44 | Boende och boräntor

På mycket kort tid har världen satts i undantagstillstånd. En chock har drabbat flertalet ekonomier, vilket fått centralbanker och politiker att ta till extrema åtgärder. Riksbanken agerar för att hålla nere bostadsräntorna.

Att stänga ned länder som vi gör nu är ett experiment vi tidigare aldrig upplevt. De ekonomiska konsekvenserna håller på att bli okontrollerbara och tiden för hur länge undantagen gäller blir avgörande för utvecklingen framöver.

Svensk ekonomi har tvärnitat och är nära fritt fall samtidigt som arbetsmarknaden nu försämras dramatiskt. Raset i BNP under andra kvartalet lär bli det största i modern tid. Lyckas vi bromsa spridningen av viruset de närmaste veckorna och kan börja öppna upp ekonomin igen behöver inte effekterna bli förödande. Tillväxten kan då komma tillbaka redan under andra halvåret om än från en mycket låg nivå. Bostadsmarknaden lär då inte påverkas i någon större bemärkelse.

Om begränsningarna å andra sidan fortsätter under sommaren och än värre under hösten lär konsekvenserna bli mycket stora. Penning- och finanspolitiken kan hålla företag och näringslivs under armarna ett tag, men det är ingen lösning. Risken är att vi får en mycket djup och utdragen kris och det går inte att utesluta risken för depression och massarbetslöshet. I den miljön lär även bostadsmarknaden påverkas negativt.

Vi har redan sett stress i finansmarknaderna där bland annat räntan på bostadsobligationer har stigit. Det fick Riksbanken att agera och öppna upp för stödköp av dessa. Allt för att hålla nere bostadsräntorna för hushållen. Att bostadsräntorna skulle börja stiga i detta läge skulle vara mycket illavarslande.

Osäkerheten om hur länge krisen pågår, och därmed hur illa det blir, är än så länge fundamental. I den miljön lär hushållen bli mer försiktiga. Sannolikheten för att bostadspriserna ska stiga i närtid är i stort obefintliga, medan risken på nedsidan är påtaglig.

Det är inte mycket som idag talar för att bostadsräntorna stiger i närtid och utifrån den aspekten kan hushållen välja den löptid som passar dem bäst. För hushåll med små marginaler kan det finnas skäl att överväga att binda delar av lånen särskilt som räntan på flera bundna löptider är lägre än tremånaders rörlig ränta.

2020-03-263 mån dec-20jun -21dec-21
Reporäntan*0,000,000,000,000,00
Boränta Nordea
3 mån2,292,202,202,202,20
2 år2,092,102,102,102,45
5 år1,992,002,002,052,10

Här hittar du våra aktuella räntor. 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Read more news

Visar 5 av 1 060 resultat

Guide till hållbara investeringar: Så gör du gott för både plånboken och planeten

Hållbarhet Investeringsbloggen

Intresset för hållbara investeringar har växt signifikant under det senaste årtiondet, skriver Eva Palmborg, chef för Sustainable Investments.

Marknadssyn: Depåstopp

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Trots fortsatt oklarhet kring Covid-19:s påverkan på ekonomin har aktiemarknaden återhämtat nästan hela nedgången.

Nordea lanserar ny fond som kombinerar innovation och hållbarhet

Börs och investeringar

Nordea lanserar nu den nya fonden Nordea Innovation Stars som ska inrikta sig på bland annat hälsovård, teknik och hållbarhet.

Visar 5 av 1 060 resultat