Aktivt ägande: Nordeas engagemang

Hyderabad city India
Indien är ett av de länder där vi samarbetar med läkemedelsindustrin.
20-12-03 11:36 | Hållbarhet | Börs och investeringar

I takt med att de klimatrelaterade riskerna ökar – och nya regelverk införs – har hållbarhet blivit en allt viktigare faktor i strategiska placeringsbeslut. Allt tyder på att placeringar som tar hänsyn till ESG-faktorerna har blivit det nya normala. På Nordea är vi väl förberedda för detta och vår strategi är att hjälpa de företag vi investerat i med deras omställning till en mer hållbar affärsmodell.  

De senaste åren har vi i Nordea ökat vårt engagemang på ESG-området (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning)markant. Vi har breddat oss, dels genom ett större utbud av hållbara produkter, och dels genom utökad användning av analyser och data för att kunna betygsätta fler företag enligt ESG-kriterierna i vårt övergripande investeringsurval.    

Förra året skruvade vi dessutom upp vårt engagemang i företagen vi placerar i ytterligare, genom att delta i omröstningar om tusentals förslag på över 500 bolagsstämmor och extra bolagsstämmor – en ökning med 14 procent jämfört med föregående år. 

Engagemang – en metod som fungerar

Katarina-Hammar-232X155”Nordea är en aktiv ägare och vår policy är att engagera oss och föra dialog med de företag vi placerar i. Vår filosofi är att det är viktigt att säkerställa att de företag som fonden investerar i presterar väl på ESG-området, för att skydda aktieägarnas och samhällets långsiktiga intressen”, säger Katarina Hammar, chef inom ansvarsfulla investeringar och ansvarig för aktivt ägande i Nordea Asset Management.

Nordea Asset Management för dialog med företag från alla våra fonder och engagemanget kan ske inom tre områden:  

Normer och incidenter där vi för dialog med företag som bryter mot internationella normer och konventioner eller företag där ESG-relaterade incidenter har inträffat. 

För att skydda vår investering vilket innebär att vi för dialog med företag om ekonomiskt betydelsefulla ESG-risker och möjligheter.

Aktuella teman där vi för dialog gällande specifika teman, t.ex. klimatförändringen, biologisk mångfald, tillgång till vatten/vattenkvalitet, mänskliga rättigheter och etisk bolagsstyrning, inklusive bekämpning av penningtvätt, mångfald osv. 

Några exempel på engagemang nyligen är när Nordea ledde en grupp investerare i ett försök att stoppa bygget av kolkraftverket Vung Ang 2 i Vietnam, förde dialog om skogsskövling med den brasilianska regeringen och till sist vår långsiktiga dialog med läkemedelsindustrin och deras leverantörer i Indien.

”Vi använder oss av flera olika metoder för att engagera oss och vara en aktiv ägare”, förklarar Katarina Hammar. ”Vi samarbetar med andra investerare, skriver brev till ledningsgrupper och styrelser, gör besök ute på fältet och påverkar genom att rösta och lägga förslag på bolagsstämmor. Hur framgångsrika dessa metoder är varierar förstås från fall till fall. I nuläget – på grund av coronapandemin – håller vi kontakten med företagen via Teams och Zoom.”

”Vi har alltid någon form av engagemang med de företag vi placerar i, och därför är vi ett team av 18 experter på ansvarsfulla investeringar som kompletteras av 2 experter på ägarstyrning  i Nordea Fonder. Samtidigt är vi beredda att utesluta företag som inte vill eller kan föra en seriös dialog om de frågor som vi anser viktiga. De senaste exemplen på det är det brasilianska köttföretaget JBS och den saudiska oljejätten Aramco.”

Stöder företag som gör verklig skillnad

Strategin som ligger till grund för vårt engagemang kommer också till uttryck genom vår policy för fossila bränslen i Nordeas hållbara fonder som stöder företag i färd med att ställa om för att uppfylla Parisavtalets klimatmål. Målet med policyn är att kunna fortsätta äga och stödja företag som gör verklig skillnad, samtidigt som vi skickar ett tydligt budskap om att Nordea Fonder som betydande kapitalförvaltare kommer att börja avyttra företag som inte är beredda att ställa om.

Maria-Rengefors-232X155Maria Rengefors, fondchef Nordea Fonder, förklarar varför Nordea har valt att inte jobba med uteslutning av företag: 

”Det vi vill uppnå med vår strategi är inte bara att utesluta alla fossila företag, vilket inte gör någon större skillnad i praktiken om man ser till målet att så snabbt som möjligt minska utsläppen av växthusgaser. Nordeas strategi att stödja omställningsföretagen känns balanserad genom att den beaktar att fossilföretag inte försvinner bara för att vi skickar ansvaret vidare till nästa investerare. Samtidigt kräver vi att företagen har en trovärdig omställningsplan som visar att de är på rätt väg för att uppfylla målen i Parisavtalet – och har för avsikt att fortsätta på den vägen.” 

”Vi tror på att uppmana de företag som svarar för de största utsläppen att ställa om så fort det är möjligt. Det är ett logiskt steg för oss som aktiva ägare som vill göra verklig skillnad och bidra till att bromsa klimatförändringen. Dessutom är det här det bästa sättet att få maximal riskjusterad avkastning på vår investering.”

Vårt engagemang i siffror (2019)


Engagements-2019

 

Read more news

Visar 5 av 1 012 resultat

Annika Winsth Michael Skytt

Rekordpriser på bostadsmarknaden

Nordea podcasts Boende och boräntor Makroekonomi

Rekordpriser på bostadsmarknaden. Är det rimligt och vad kan vi förvänta innevarande år?

Skäl till optimism. Anmäl dig till Nordeas Economic Outlook

Makroekonomi

Anmäl dig till webbinariet och få nya Economic Outlook när den publiceras 27 januari.

Visar 5 av 1 012 resultat