Boränteprognos: Låga räntor bakom het bomarknad

21-01-25 10:16 | Boende och boräntor

Het bostadsmarknad slår rekord. Samtidigt stödköper Riksbanken bostadsobligationer, vilket håller nere räntenivån. Det går inte att utesluta en räntesänkning, men huvudscenariot är att räntorna har bottnat.

Kronan har stärkts påtagligt under julhelgerna, vilket dämpar inflationstrycket. För Riksbanken kan det bli problem om kronan fortsätter att stärkas då det blir än svårare att nå inflationsmålet. Huvudskälet bakom rörelsen i kronan är dock snarare en dollarförsvagning än en kronförstärkning och därmed inte mycket Riksbanken kan göra något åt. Mycket talar också för att det är övergående då USA förväntas ha en starkare återhämtning, med högre räntor än i Europa framöver. I den miljön lär Riksbanken avstå en räntesänkning.

Samtidigt har den så viktiga vaccineringen tagit fart och när den kommit något längre öppnar det för att restriktionerna successivt kan lättas. Det bör ge ett ordentligt uppstuds av ekonomin redan under senare delen av andra kvartalet. Det lär även påverka arbetsmarknaden positivt då servicesektorn bedöms vara snabb att plocka tillbaka personal så snart efterfrågan är där. Inte heller i den miljön bör en räntesänkning vara aktuell.

Det är dock tydligt att Riksbanken är mycket angelägen om att skapa förtroende för inflationsmålet oavsett om det kostar i form av kraftigt stigande bostadspriser. Det talar för fortsatt låga räntor och högre bostadspriser om än inte med riktigt lika hög ökningstakt som vi såg i höstas.

Räntor med längre löptider styrs i större utsträckning globalt och i USA har de stigit markant om än från en låg nivå. Vi förväntar oss inte samma ränteuppgång varken i Europa eller i Sverige, men sannolikt är botten passerad. Högre räntor påverkar hypoteksinstitutens marginaler och på lite sikt kan det komma att slå igenom i form av räntehöjningar.

Räntan på längre löptider är än så länge lägre än de med 3 månaders löptid och skillnaden är rätt stor, vilket lockat låntagare att binda lånen i större utsträckning. Det lär gälla ett tag till, men under prognosperioden bedöms den skillnaden minska om än inte försvinna. Med det i bakhuvudet är räntor med längre löptider attraktiva idag, om inte personliga skäl så som en snar flytt gör att full flexibilitet väger tyngre. 

Annika Winsth/chefekonom

2020-01-253 månjun-21dec-21dec-22
Reporäntan 0,000,000,000,000,00
Boränta Nordea
3 mån2,392,402,452,452,45
2 år1,751,801,851,901,95
5 år1,691,701,902,002,10

Här hittar du våra aktuella räntor

Read more news

Visar 5 av 1 025 resultat

Marknadssyn: Normalisering inom räckhåll

Börs och investeringar

Med stöd av stark makroutveckling och en positiv rapportperiod har globala aktier utvecklats starkt under februari, trots turbulens mot slutet på månaden.

Looking for job during online

Kallelse till Nordeas ordinarie bolagsstämma och webbsändning för aktieägare efter stämman

Om Nordea

Nordea anordnar en separat webbsändning för aktieägare efter bolagsstämman den 24 mars kl. 15 svensk tid. I webbsändningen kan aktieägarna ta del av besluten...

Nordea bäst på private banking i Euromoneys undersökning 2021

Om Nordea

Euromoney har utsett Nordea till bästa leverantör av private banking-tjänster i Sverige i sin årliga undersökning.

Visar 5 av 1 025 resultat