Boränteprognos: Högre långräntor i pipeline

Housing report
21-02-26 9:39 | Boende och boräntor

Riksbanken ligger still med reporäntan medan räntor med längre löptid förväntas stiga framöver. Skillnaden mellan boräntor med kort löptid kontra längre minskar därmed och räntebotten är passerad.

Vaccineringen som har påbörjats runt om i världen gör att finansmarknaderna mer eller mindre har lagt pandemin bakom sig. Det kan tyckas märkligt när vi har hög smittspridning, mutationer och förseningar av vaccin. Den bakomliggande förväntan är att världen så sakta kan återgå till ett mer normalt läge när stora delar av befolkningen är vaccinerad. 

Det samtidigt som stimulanserna fortsätter att vara massiva från såväl centralbanker som från politiker. Det skapar förutsättningar för ekonomisk återhämtning med ett något högre inflationstryck. I kölvattnet stiger räntor med längre löptider, vilket vi redan har sett inte minst i USA men även i Sverige. Uppgången sker från en låg nivå, men räntebotten är passerad. 

Trots signaler om återhämtning är centralbankerna tydliga med att de ämnar föra en expansiv politik länge ännu. Det talar för att räntor med kort löptid förblir låga och att räntekurvan därmed brantar, det vill säga att räntor med längre löptider stiger mer och så småningom över de med kort löptid.

Under en tid har det omvända gällt för bolåneräntor. Det är ovanligt och skillnaden mellan dessa förväntas minska framöver. Skillnaden är dock relativt stor idag och det dröjer ett tag innan räntor med längre löptider kommer ifatt den korta räntan.

För de hushåll som vill nyttja dagens låga räntenivåer och binda delar av sina lån börjar det bli tid att agera. Fortsätter de underliggande räntorna att stiga i linje med vad vi har sett den senaste tiden dröjer det inte länge förrän även bolåneräntorna höjs.

För hushåll som av något skäl ska sälja i närtid kan det dock vara av större vikt att ha flexibilitet och välja korta löptider.   

Annika Winsth/chefekonom

2020-02-263 månjun-21dec-21dec-22
Reporäntan 0,000,000,000,000,00
Boränta Nordea
3 mån2,392,402,452,452,45
2 år1,751,801,901,951,95
5 år1,691,851,952,052,15

Här hittar du våra aktuella räntor

Read more news

Visar 5 av 1 034 resultat

Maria Rengefors

Fondavgifter och aktivt förvaltade fonder

Börs och investeringar

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när det kommer till sparande.

Marknadssyn: På väg mot en stark återhämtning

Makroekonomi

Jämfört med rallyt från bottennivåerna under föregående år har årets uppgång nu börjat stöta på lite mer motstånd.

Nordea Open tillbaka 2021 med Nordea som titelsponsor

Om Nordea

Tennisevenemanget Nordea Open i Båstad, där Nordea är titelsponsor, kommer att genomföras i sommar efter förra årets uppehåll. Detta utifrån gällande krav oc...

House and garden in sunlight

Visar 5 av 1 034 resultat