Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy

21-01-27 15:50 | Om Nordea

Som en del av vår årliga genomgång har vi gjort förändringar i vår dataskyddspolicy. Policyn beskriver hur Nordea samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Den beskriver också hur privatpersoners rättigheter skyddas av dataskyddsförordningen (GDPR).  

Med ändringarna i dataskyddspolicyn vill vi göra det tydligare hur vi använder personuppgifter. Vi har gjort följande förändringar:  

  • Förenklat språket och gjort policyn mer lättläst 
  • Vi har uppdaterat informationen om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör det och utifrån vilken rättslig grund. 

Du kan läsa hela dataskyddspolicyn här och vi har också samlat några av de vanligaste frågorna om policyn här nedan: 

Vanliga frågor  

Fråga: Vad är dataskyddspolicyn?  
Svar: Dataskyddspolicyn beskriver vilken information Nordea samlar in och använder, varför vi gör det och utifrån vilken rättslig grund. Policyn beskriver också vem vi delar uppgifterna med och hur länge vi sparar dem. Dessutom beskriver den privatpersoners rättigheter ifråga om sina personuppgifter och hur de ska göra om de har invändningar eller önskemål.  

Fråga: Varför har vi ändrat dataskyddspolicyn?
Svar: Vi går igenom policyn en gång per år och ser till att innehållet är relevant och aktuellt, för att det ska vara tydligt för kunderna och alla som besöker våra kanaler vad som gäller.  

Fråga: Vad har vi ändrat? 
Svar: Vi har uppdaterat dataskyddspolicyn för att göra det tydligare hur vi använder personuppgifter. Vi har också uppdaterat beskrivningen av våra rutiner och gjort den mer lättläst. 

Vi har bland annat ändrat följande:  

  • Förtydligat informationen om inspelning av telefonsamtal. 
  • Förtydligat hur länge vi sparar personuppgifter, dvs. hur länge uppgifterna får lagras. 
  • Uppdaterat informationen om anonymisering och sammanställning av personuppgifter för statistik.  
  • Lagt till en beskrivning av hur vi analyserar användningen av Nordeas kanaler i sociala medier.   

Read more news

Visar 5 av 1 025 resultat

Marknadssyn: Normalisering inom räckhåll

Börs och investeringar

Med stöd av stark makroutveckling och en positiv rapportperiod har globala aktier utvecklats starkt under februari, trots turbulens mot slutet på månaden.

Looking for job during online

Kallelse till Nordeas ordinarie bolagsstämma och webbsändning för aktieägare efter stämman

Om Nordea

Nordea anordnar en separat webbsändning för aktieägare efter bolagsstämman den 24 mars kl. 15 svensk tid. I webbsändningen kan aktieägarna ta del av besluten...

Nordea bäst på private banking i Euromoneys undersökning 2021

Om Nordea

Euromoney har utsett Nordea till bästa leverantör av private banking-tjänster i Sverige i sin årliga undersökning.

Visar 5 av 1 025 resultat