Marknadssyn: Vad väntar 2021? - update

Johan H Larsson, chefsstrateg, och Sebastian Källman, investeringsstrateg.
21-01-05 10:40 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Den starka marknadsutvecklingen under november höll i sig även under årets sista månad. Trots oro kring att viruset börjat mutera fick sentimentet stöd av ett Brexit-avtal och från ytterligare ett amerikanskt stimulanspaket som tillsammans minskar risken för bakslag. Trots att smittspridningen fortsatt är omfattande så har marknaden börjat prisa in en normalisering av den globala ekonomin under 2021. 

Investeringsåret 2020 blev minst sagt spektakulärt och vi ser goda förutsättningar för att den positiva utvecklingen kommer hålla i sig och behåller därför vår rekommenderade övervikt på aktiesidan. 

Det gångna året var minst sagt spektakulärt

Efter den minst sagt positiva utvecklingen under november höll det positiva sentimentet i sig även under årets sista månad. Rotationen från bolag som varit vinnare under pandemin till de bolag som varit förlorare dämpades dock något. Vi ser att såväl återhämtningen som rotationen har mer att ge och fortsätter att rekommendera en övervikt på aktiesidan. Vi ser även fortsatt medvind för cykliska tillgångar som till exempel verkstads- och materialbolag. Pandemin kommer fortsatt att göra avtryck där smittspridningen och restriktionerna kommer påverka tillväxten negativt, men vi ser alltjämt större nedgångar som potentiella köptillfällen. 

En normalisering allt mer inprisad

Vaccinnyheterna överraskade marknaden positivt, särskilt med fokus på vaccinens höga effektivitet, och förutsättningarna för ett fortsatt positivt nyhetsflöde ser goda ut. Givet det positiva nyhetsflödet har marknaden nu prisat in en kommande normalisering och överlag har optimismen tagit ett rejält kliv uppåt. Givet scenförändringen ser vi inte längre stöd från ett baissat sentiment där underinvesterade förvaltare tvingas jaga marknaden. Marknaden har blivit mer optimistisk och även om den inte ännu nått ett tillstånd av eufori bör investerare vara beredda på konsolidering med inslag av vinsthemtagningar. I takt med att fundamenta förbättras tror vi dock att marknaden kan fortsätta att leta sig högre. Avsaknaden av avkastningsmöjligheter från mer säkra placeringsalternativ kommer också påverka utvecklingen.

Smittspridningen kommer fortsätta att resultera i nedstängningar och restriktioner vilket i sin tur dämpar den ekonomiska aktiviteten. Till skillnad från hur det såg ut i våras, där åtgärderna slog brett över samtliga delar av ekonomin, är restriktionerna denna gång mer isolerade och drabbar främst tjänstesektorn. Vi ser därför att den ekonomiska aktiviteten som helhet kommer påverkas mindre jämfört med i våras. Påverkan på sysselsättningen har varit negativ och många arbetstillfällen har gått förlorade, inte minst i tjänstesektorn. I takt med att det sker en normalisering och historiska konsumtionsmönster återvänder ser vi dock goda förutsättningar för att många av de förlorade jobben kommer återvända. En fullständig normalisering, och då inte minst med fokus på sysselsättningen, är inte att vänta förrän tidigast under senare delen av 2021 då vi tror att restriktionerna har förutsättningar att försvinna helt.

Vi tror att en fullständig återhämtning riskerar att dra ut på tiden och i väntan på detta kommer centralbankerna avvakta med att dra ned på det penningpolitiska stödet. Även om vi ser en kommande normalisering finns det fortsatt risker, till exempel risken att restriktionerna leder till en våg av konkurser som i sin tur leder till högre arbetslöshet och minskad inkomst för hushållen. Riskerna gör att centralbankerna kommer bibehålla sin duvaktiga politik under 2021, och eventuellt längre än så. Politikerna kommer försöka motverka eventuella risker genom att fortsatt kompensera för eventuellt inkomstbortfall hos hushållen, och det kommer fortsatt vara stort fokus i marknaden på kommande finanspolitiska stödpaket. Vår utgångspunkt är fortsatt att det kommer ytterligare stödpaket som kommer att ge stöd tills dess att viruset släppt sitt grepp och situationen normaliseras.

Biden president men omval i Georgia

Det amerikanska presidentvalet är över och om inget oförutsett händer kommer Joe Biden sväras in som president under januari. Högst sannolikt kommer kongressen att vara delad där demokraterna alltjämt har kontroll över representanthuset medan republikanerna behåller kontrollen över senaten. Fördelningen i senaten mellan de båda partierna är dock inte helt klar då det i dagarna stundar omval i staten Georgia. Två platser är uppe för omval, och om demokraterna tar hem båda platserna kan det fortfarande resultera i en så kallad blue sweep, en situation där demokraterna tar full kontroll över kongressen. En sådan situation bedöms kunna resultera i högre skatter och mer omfattande regleringar, men också i ett större och mer omfattande stimulanspaket. Republikanerna förväntas behålla kontrollen i Senaten men vid en eventuell vinst för demokraterna finns givetvis risk för att marknaden når euforistadiet som i sin tur och så småningom riskerar att leda till en mer volatil marknadssituation.  

Fortsatt utrymme för positiv vinstutveckling

Vi ser fortfarande en uppsida på 5-10 % för vinsterna under kommande år relativt marknadens konsensusförväntningar. Rapportsäsongen för det tredje kvartalet satte rekord vad gäller att överträffa analytikerna förväntningar. Utfallet i Q2 var något bättre men då med omfattande hjälp från kostnadsbesparingar och rekordstora stödpaket. Under kommande kvartal lär restriktioner väga på vinstutvecklingen i utvecklade ekonomier, men vi tror samtidigt att marknaden kommer vara villig att se igenom denna svaghet eftersom vi nu med hjälp av kommande vaccin kan förvänta oss en normalisering under en överblickbar framtid.

Johan H Larsson, chefsstrateg, Sebastian Källman, investeringsstrateg

Investeringsstrategi (GAAS), Januari 2021 (pdf, 2 MB)

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Visar 5 av 18 resultat

Marknadssyn: Vad väntar 2021?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vi förväntar oss att återhämtningen fortsatt kommer hålla aktiemarknaden under vingarna och att aktier kommer prestera bättre än obligationer och behåller dä...

Marknadssyn: Håll kursen

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Den fruktade andra vågen tynger för tillfället marknaden och den kommer sannolikt även påverka återhämtningen i negativ riktning.

Marknadssyn: Kortsiktigt brus

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Under september blev investerare påminda om att aktiemarknaden inte alltid går upp utan att det ibland också kan komma bakslag.

Marknadssyn: Återhämtning

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Minsta motståndets lag gör att vi tror det finns mer uppsida för aktiemarknaden framöver.

Visar 5 av 18 resultat

Investeringsbloggen

Working man and woman in markets

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här