Nordea väljer partners för ny kärnbankplattform

Three people look on screen
15-09-11 7:30 | Om Nordea | Digitala tjänster

Som ett viktigt steg i riktning mot en smidigare och mer personanpassad service till kunderna i framtiden har Nordea tecknat avtal med partners för att införa den nya kärnbankplattformen. 

Digitaliseringen och det snabba genomslaget för banktjänster online och i mobilen håller på att förändra banksektorn i grunden. 

Nordeas nya kärnbankplattform är en central del av det förenklingsprogram som går ut på att tillgodose bankens 11 miljoner kunders behov i framtiden. Just nu håller vi på att förenkla produkter och processer, och som ett led i programmet ska de nuvarande banksystemen under de kommande åren ersättas av nya kärnplattformar för banktjänster och betalningar.

Den nya kärnbankplattformen införs med användning av en lösning från Temenos, medan Accenture ska stå för supporten av integreringen och implementeringen. 

- Våra kunder kan se fram emot mycket mer personanpassade och smidiga tjänster, där vi går från olika kundsystem till en enda plattform. På samma gång blir det möjligt för oss att utveckla nya digitala lösningar snabbare än idag, och vi får en mer flexibel och robust plattform, säger Jukka Salonen, chef för Group Simplification.

Den nya plattformen ska innehålla lån, inlåning och transaktionskonton för kunder i alla delar av banken, och får en arkitektur som är gemensam för alla de nordiska länderna. 

Migreringen till den nya plattformen sker successivt under de kommande fyra-fem åren.