Podcast: Riksbankens penningpolitik

16-01-20 9:30 | Nordea podcasts | Nordeas podcasts

19 januari kom rapporten kring en utvärdering som gjorts av Riksbankens penningpolitik. I den här podden kommenterar Annika Winsth slutsatserna i rapporten. Granskningen gick bland annat igenom Riksbankens beslut att väga in riskerna med hushållens höga skuldsättning, något som diskuterats tidigare, var det något nytt som kom fram? Hur snabbt kan kan det här på effekter på marknaden?  

Riksdagens Finansutskott gav Bank of Englands tidigare chef professor Mervyn King och professor Marvin Goodfriend, Carnegie Mellon University, Pittsburg, USA, uppdrag att göra en utvärdering av Riksbankens penningpolitik. Utvärderingen omfattar perioden 2010-2014. 

Nordeas podcasts

Podcast: Strategi! Strategi? Strategi!

Nordea podcasts Nordeas podcasts

I veckans avsnitt diskuterar våra investeringsstrateger Erik och Michael hur ofta man bör se över portföljen.

Podcast: Ta ansvar för din pension

Nordea podcasts Nordeas podcasts

Podcast: Vad kan vi vänta oss 2017?

Nordea podcasts Nordeas podcasts

Investeringsåret 2016 och framåtblick 2017

Nordea podcasts Nordeas podcasts

Låt inte politik förstöra din portfölj

Nordea podcasts Nordeas podcasts

Strategerna pratar om investeringar efter valet