Podcast: Riksbankens penningpolitik

16-01-20 9:30 | Nordea podcasts | Nordea podcasts

19 januari kom rapporten kring en utvärdering som gjorts av Riksbankens penningpolitik. I den här podden kommenterar Annika Winsth slutsatserna i rapporten. Granskningen gick bland annat igenom Riksbankens beslut att väga in riskerna med hushållens höga skuldsättning, något som diskuterats tidigare, var det något nytt som kom fram? Hur snabbt kan kan det här på effekter på marknaden?  

Riksdagens Finansutskott gav Bank of Englands tidigare chef professor Mervyn King och professor Marvin Goodfriend, Carnegie Mellon University, Pittsburg, USA, uppdrag att göra en utvärdering av Riksbankens penningpolitik. Utvärderingen omfattar perioden 2010-2014. 

Senaste podcasts från Nordea

Podcast: Vad betyder rubrikerna för mina investeringar?

Nordea podcasts Makroekonomi Börs och investeringar Nordea podcasts

Nytt avsnitt av Expertpodden.

Podcast: Vad händer i avtalsrörelsen?

Makroekonomi Nordea podcasts Nordea podcasts

Annika Winsth och Susanne Spector pratar om hur detta påverkar Riksbanken.

Podcast: Kvinnor och investeringar

Börs och investeringar Sparande och pension Nordea podcasts

Finns det något unikt med hur kvinnor investerar?

Podcast: Fem saker alla ränteplacerare bör veta

Börs och investeringar Sparande och pension Nordea podcasts

Michael Livijn och Erik Nordenskjöld går igenom fem saker som alla som vill ha ränta på sina investeringar bör vara bekant med.

Podcast: Tillväxt i världen och Sveriges ekonomi

Nordea podcasts Nordea podcasts