Nordea ändrar boräntorna

10-01-25 16:25 | Pressmeddelande

Tisdagen den 26 januari ändrar Nordea boräntorna.

Löptid

Förändring
Procentenheter

Villa Bostadsrätt

Fritidshus

Rörlig ränta (befintliga lån)

3 månaders ränta

+0,02

1,55

1 år bunden ränta

1,79

2 år bunden ränta

- 0,05

2,44

3 år bunden ränta

- 0,05

3,20

4 år bunden ränta

- 0,05

3,80

5 år bunden ränta

4,20

8 år bunden ränta

4,99

15 år bunden ränta

5,89

20 år bunden ränta

5,94

Observera att det för närvarande inte går att teckna nya bolån med rörlig ränta.

För ytterligare information:
Michael Skytt, bolånechef

0708-32 44 93