Nordea nomineras till årets livbolag

10-03-25 12:28 | Pressmeddelande

Nordea Liv & Pension har av branschtidningen Risk & Försäkring nominerats till årets livbolag.

Den 14 april utses årets livbolag av branschtidningen Risk & Försäkring. Nordea Liv & Pension är ett av tre nominerade bolag i kategorin Årets livförsäkringsbolag. Vinnaren ska ha åstadkommit något som har utvecklat den svenska försäkringsmarknaden.

Nordea Liv & Pension har sedan 2004 gått i bräschen för fri flytträtt inom samtliga pensionserbjudanden vilket är ett av skälen till nomineringen.

- Vi är hedrade över att Nordeas ansträngningar att utveckla pensionsmarknaden har uppmärksammats på detta sätt, säger Britta Burreau, VD för Nordea Liv & Pension.

Flytträtt innebär att kunder kan flytta sin pensionssparande från ett bolag till ett annat. Det ger trygghet och flexibilitet då kunderna inte binder sitt kapital vid ett bolag till 65 årsdagen. Regler för flytträtt ser olika ut i olika bolag. Nordea erbjuder flytt av både privat pensionssparande och tjänstepensioner sedan 2004. Nordea Liv & Pension var först med att införa flytträtt bland ömsesidiga livbolag vilket då var unikt på svensk försäkringsmarknad.

För ytterligare information:

Britta Burreau, VD Nordea Liv & Pension, 08-787 67 12

Fredrika Wigenstam, pressinformatör, 08-614 85 83

Nordea Liv & Pension i Sverige förvaltar drygt 40 miljarder kronor för en halv miljon kunder och är ett vinstutdelande bolag. För kunderna innebär det både ökad rättvisa och trygghet eftersom affärsmodellen skiljer mellan bolagets och kundens kapital. Den enskilda kunden får exakt den avkastning som bildas på försäkringens andel av placeringstillgångarna. Överskott i en försäkring används inte för att täcka underskott i andra försäkringar.

Nordea Liv & Pension är ett helägt dotterbolag till Nordea. Nordea Life & Pension är marknadsledande i Norden och förvaltar totalt 340 miljarder kronor.