Ingen bolånebubbla i sikte

10-03-30 9:30 | Pressmeddelande

Sedan 2007 har andelen hushåll med bolån upp till taket, gått ner från 3 procent till 1 procent. Ett resultat av stigande marknadsvärden och av att det är många, cirka 80 procent, som amorterar på sina bolån.

Det visar undersökningen Låneläget 2010 som Nordea publicerar idag.

35 procent av de svenska hushållen anger att de använder 10 procent eller mindre av sin nettolön till att betala sina lånekostnader. 6 procent säger att de använder närmare 40 procent av sin nettolön till lånekostnader.

- Någon större bolånebubbla syns inte till, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom. Det bör finnas utrymme för ökande boendekostnader. Dock finns det som alltid de som ligger i farozonen, här är det extremt viktigt att ha en buffert.

7 procent av bolåntagarna har mellan 75-85 procents belåning. Yngre har högre belåning än äldre. 17 procent av 25-35 åringar har belåning mellan 75-85 procent och 5 procent har belåning mellan 86-95 procent.

Sett över landet är det norrlänningarna som har den bästa boendeekonomin.

8 av 10 känner sig trygga med att kunna klara sina bolån vid sjukdom och arbetslöshet. Men oron för hur man ska klara sina lån vid en skilsmässa är stor - 63 procent tror då inte att de skulle kunna bo kvar.

Undersökningen visar också att under 2010 tror bostadsägaren att såväl räntor som priser kommer att stiga.

De flesta svenskar, 85 procent, är nöjda med sin egen ekonomiska situation. Däremot tror närmare 70 procent att andra lånat för mycket.

- Här vill jag hissa varningsflagg, säger Ingela Gabrielsson. Har vi verkligen så bra koll på den egna ekonomin som vi tror? Hälften av de tillfrågade är faktiskt osäkra på hur mycket större lånekostnader deras hushåll skulle klara.

I undersökningen har cirka 1 000 bostadsägare svarat på frågor om sin boendeekonomi. Denna grupp motsvarar cirka 1,8 miljoner svenska hushåll.

För ytterligare information:

Ingela Gabrielsson, privatekonom, 08-614 66 32, 070-227 24 77

Fredrika Wigenstam, pressinformatör, 08-614 85 83