Rapport för första kvartalet 2010

10-04-28 7:00 | Pressmeddelande

Starkt resultat - högre intäkter och lägre kreditförluster

Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

"Nordeas resultat för första kvartalet blev betydligt bättre än förra kvartalets, och ligger också över det starka första kvartalet i fjol. Intäkterna ökade och kostnaderna minskade jämfört med förra kvartalet, vilket medförde att rörelseresultatet ökade med nästan 50 procent. Kreditförlustrelationen minskade till 37 punkter.

Nordea välkomnade över 12 500 nya förmåns- och private banking-kunder varje månad under första kvartalet. Våra kunder blir allt nöjdare och vi tar marknadsandelar inom utlåning till både företag och privatpersoner, samt på fondmarknaden.

Räntenettot stod sig bra tack vare en stark kunddriven verksamhet, men det pressas alltjämt av de ovanligt låga räntorna. För att nå de ambitiösa målen för 2013 fokuserar Nordea nu på strategin för välavvägd tillväxt och på att genomföra koncerninitiativen som ska främja tillväxten, höja effektiviteten och stärka grunden på IT-området." (För en längre kommentar, se sidan 2)

Första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet:

  • Intäkterna steg 7 procent
  • Kostnaderna minskade 5 procent
  • Kreditförlustrelationen var 37 punkter (52 punkter)
  • Rörelseresultatet ökade 48 procent och riskjusterat resultat steg 27 procent
  • Utsikter. Som tidigare sagts bedömer Nordea att riskjusterat resultat blir lägre 2010 än 2009, till följd av lägre intäkter inom Group Treasury och Markets. Dock blir kreditförlusterna sannolikt lägre 2010 än 2009. Kreditkvaliteten fortsätter att stabiliseras, i takt med den ekonomiska återhämtningen. (För fullständig helårsprognos för 2010, se sidan 8).
Nyckeltal , mn eurokv1 10kv4 09Förändr. %Kv1 09Förändr. %
Summa rörelseintäkter2 3032 15872 2791
Resultat före kreditförluster1 139939211 189-4
Kreditförluster-261-347-25-356-27
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter375254
Rörelseresultat878592488335
Riskjusterat resultat67853327747-9
Utspädd vinst per aktie, euro0,160,110,19
Avkastning på eget kapital, %11,38,113,9

För ytterligare information:

Christian Clausen, vd och koncernchef

+46 8 614 7804

Fredrik Rystedt, finansdirektör

+46 8 614 7812

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations

+46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)

Jan Larsson, kommunikationsdirektör

+46 8 614 7916 (eller +46 70 593 34 12)

Presentationer

Rapport för första kvartalet 2010 (pdf, 355 KB)