Riktat erbjudande om C-aktier för det långsiktiga incitamentsprogrammet 2010

10-04-28 9:00 | Pressmeddelande

Nordeas styrelse har, i enlighet med den behörighet som gavs av årsstämman den 25 mars 2010, beslutat om ett riktat erbjudande om förvärv av aktier till tecknaren av C-aktier i Nordea, nämligen Royal Bank of Scotland plc (RBS). Erbjudandet är ett led i genomförandet av Nordeas långsiktiga incitamentsprogram 2010 och omfattar samtliga 5 125 000 C-aktier som Nordea kommer att emittera.

Förvärvet sker mellan den 5 och 20 maj 2010. Betalningen för de förvärvade aktierna sker kontant, och priset per aktie blir 1 euro plus en administrationsavgift. Priset väntas uppgå till cirka 1,003 euro per aktie. I förvärvet ingår också en så kallad interimsaktie, som betecknas av Euroclear Sweden AB som en "betald tecknad aktie" hänförlig till en C-aktie. Nordea äger idag 11 908 074 egna stamaktier, och inga egna C-aktier eller betalda aktier hänförliga till en C-aktie.

RBS har informerat Nordea om att man avser att acceptera erbjudandet.

Efter att alla 5 125 000 C-aktier har förvärvats avser styrelsen att konvertera dem till stamaktier.

För ytterligare information:

Steen Christensen, Group Human Resources, +45 3333 3049

Helena Östman, informationschef Sverige, 08 614 84 64

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappers­marknaden.