Kunderna fortsätter flytta pensionen till Nordea

10-05-06 10:00 | Pressmeddelande

Nordea Liv & Pension ökade premieinkomsten med 82 procent jämfört med samma period föregående år. Det visar ny statistik för första kvartalet i år. 11 000 kunder har flyttat sitt pensionssparande till Nordea under årets första kvartal.

Kunderna fortsätter att välja Nordea för sitt pensionssparande. Premieinkomsten fortsätter öka. Vid utgången av första kvartalet 2010 landar premieinkomsten på 12,8 miljarder för den senaste 12-månadersperioden. Det är en ökning med drygt 80 procent jämfört med samma period föregående år. Under de senaste två åren har marknadsandelarna tredubblats.

Sedan oktober 2008 har 35 900 privatanställda tjänstemän flyttat sina pensionsförsäkringar till Nordea. Under första kvartalet i år valde 11 000 att flytta sin pension till Nordea, varav 4 500 privatanställda tjänstemän.

- Vi väntar nu spänt på att marknadsandelarna för det första kvartalet ska offentliggöras. Enligt våra prognoser ska våra andelar öka för nionde kvartalet i rad och landa runt 7 procent. Det är glädjande att allt fler kunder väljer Nordea för sitt pensionssparande, säger Britta Burreau, VD för Nordea Liv & Pension.

Nordea Liv & Pension förvaltar pensionssparandet i portföljer med olika risknivåer. Pensionssparandet sker i en kombination av Tillväxtportföljen med hög risk och Trygga-portföljen med låg risk. Kunder under 50 år har hela sitt sparande i tillväxtportföljen där avkastningen uppgick till 2,5 procent det första kvartalet i år vilket visar att Nordeas marknadssyn med övervikt i aktier betalade sig. Under samma period uppgick Trygga-portföjens avkastning till 0,7 procent.

För ytterligare information:

Britta Burreau, VD, 08-787 67 12

Helena Östman, informationschef Sverige, 070 -200 50 40

Nordea Liv & Pension i Sverige förvaltar ca 50 miljarder kronor för en halv miljon kunder och är ett vinstutdelande bolag. För kunderna innebär det både ökad rättvisa och trygghet eftersom ett vinstutdelande bolag skiljer bolagets och kundens kapital åt. Den enskilda kunden får exakt den avkastning som bildas på försäkringens andel av placeringstillgångarna. Överskott i en försäkring används inte för att täcka underskott i andra försäkringar.

Nordea Liv & Pension är ett helägt dotterbolag till Nordea. Nordea Life & Pension är marknadsledande i Norden och förvaltar totalt 46 miljarder euro.