Nordeas exponering mot Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien

10-05-10 8:00 | Pressmeddelande

Till följd av den senaste tidens utveckling inom euroområdet informerar Nordea härmed om sin exponering mot Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien.

Nordea har genom sin likviditetsreserv en exponering mot Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien. Reserven uppgår till cirka 50 miljarder euro, varav cirka 1,5 procent hänför sig till dessa länder. Grekiska statsskuldpapper utgör mindre än 1 procent av likviditetsreserven. Löptiden på dessa papper är mindre än ett år.

Nordea har vidare en marginell exponering hänförlig till handelsfinansiering och andra bankprodukter.

För ytterligare information:

Fredrik Rystedt, finansdirektör, 08 614 78 12

Carl-Johan Granvik, Group Chief Risk Officer, 08 614 78 11

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 0722 35 05 15

Jan Larsson, kommunikationsdirektör, 0705 93 34 12