Nordea ny partner i projekt för rapportering av koldioxidutsläpp

10-05-26 13:30 | Pressmeddelande

Nordea blir nordisk partner i Carbon Disclosure Project, en frivilligorganisation med världens första globala system för rapportering av klimatförändringar.

Organisationen sammanställer data om klimatförändringar från tusentals av världens största bolag, för att informera världsmarknaden om placeringsrisker och affärsmöjligheter. Uppdragsgivare är 534 institutionella placerare med totalt 64 biljoner dollar i förvaltat kapital.

- Vi ska använda dessa data till att styra investeringar i riktning mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Vår plan är att få de bolag som vi investerar i att mäta och redovisa sina utsläpp. Inte minst vill vi också förbättra våra egna produkter från klimatsynpunkt, säger Sasja Beslik, analyschef för ansvarsfulla investeringar i Nordea.

- Klimatförändringar kräver globala avtal och långsiktiga lösningar, och det här projektet är därför ett användbart redskap för företag och investerare, säger Liisa Jauri, chef för Nordeas sekretariat för ansvarsfullt företagande, CSR.

Carbon Disclosure Project är en global organisation som grundades i Storbritannien 2000. Bland deras globala sponsorer återfinns Accenture, Bank of America Merrill Lynch, Microsoft, SAP, PricewaterhouseCoopers och Chicago Climate Exchange. Projektet har tre partners i Norden.

Läs mer om CDP.

För ytterligare information:

Sasja Beslik, analyschef, 08 579 423 10

Liisa Jauri, chef för CSR-sekretariatet, +358 9 165 42315

Helena Östman, informationschef Sverige, 08 614 8464, 070 200 4050

www.nordea.com/csr

www.cdproject.net