Casper von Koskull rekryterad till Nordea

10-06-01 14:00 | Pressmeddelande

Casper von Koskull blir medlem i Nordeas koncernledning den 1 september, med ansvar för Corporate Merchant Banking & Capital Markets. Den 1 juli slutar Carl-Johan Granvik som Chief Risk Officer i Nordea. Han ersätts av Ari Kaperi, medlem i koncernledningen. Carl-Johan Granvik går i pension i slutet av 2010.

Casper von Koskull tillträder sin tjänst i Nordea den 1 september. Han har en lång karriär i bankvärlden, med ledande befattningar i UBS och Citibank. Under de senaste tolv åren har han arbetat för Goldman Sachs, senast som Managing Director and Partner i Goldman Sachs International, samt som chef för Goldman Sachs investmentbankverksamhet i Norden.

För att ytterligare förstärka Nordeas kundinriktade arbetssätt, och för att säkra att de stora företagskunderna kan ta del av Nordeas kompetens inom samtliga tjänster och produkter, ska ett nytt område inrättas. Det ska kallas Corporate Merchant Banking & Capital Markets, och ledas av Casper von Koskull. Området innefattar de nuvarande divisionerna Corporate Merchant Banking, Financial Institutions och Capital Markets Products. Corporate Merchant Banking fortsätter att samarbeta nära Nordic Banking, och Capital Markets Products fortsätter att betjäna alla kundsegment.

- Utnämningen av Casper von Koskull är ett viktigt steg på vägen mot ett "great Nordea". Hans personliga kvalifikationer, kunskaper och erfarenheter blir av stort värde när Nordea ska förverkliga sin strategi att bli den ledande banken bland de största företagskunderna, på alla de nordiska marknaderna. Jag ser fram emot att välkomna Casper von Koskull i Nordeas koncernledning, säger Christian Clausen, vd och koncernchef.

Carl-Johan Granvik lämnar Nordeas koncernledning den 1 september. Han har arbetat i Nordea i över 35 år, och ansvarat för koncernens riskhantering sedan fusionen 2000. Han har nu beslutat att sluta som Chief Risk Officer, och planerar att gå i pension vid årsskiftet.

- Carl-Johan Granvik - som väntade med att gå i pension till efter den akuta finanskrisen - har beslutat sig för att detta är rätt tidpunkt för att lämna banken på ett ansvarsfullt sätt. Genom sin personlighet och sina erfarenheter har Carl-Johan tillfört oerhört mycket i arbetet med att forma och utveckla Nordea och slå vakt om vår stabilitet under finanskrisen, säger Christian Clausen.

Carl-Johan Granvik efterträds som Chief Risk Officer av Ari Kaperi, som ingått i Nordeas koncernledning i två år i egenskap av chef för Institutional & International Banking. Ari Kaperi har dessförinnan innehaft en rad chefsbefattningar i Nordea.

- Det gläder mig mycket att Ari Kaperi har tackat ja till denna nya befattning. Han kan kombinera kontinuitet med den fortlöpande utveckling som krävs för att vi ska bibehålla den välavvägda riskhantering som har betytt så mycket för Nordea, säger Christian Clausen.

Förändringarna i Group Executive Management medför även förändringar i koncernens organisation. Koncernens integrerade verksamhetsmodell ändras emellertid inte, och fokus förblir att skapa en

stark, relationsorienterad fullsortimentsbank.

Koncernledningens sammansättning från den 1 september 2010:

Christian Clausen : verkställande direktör och koncernchef.

Peter Schütze : chef för Nordic Banking och landschef för Danmark.

Casper von Koskull : chef för Corporate Merchant Banking & Capital Markets.

Gunn Wærsted : chef för Shipping, Private Banking & Savings Products, samt landschef för Norge.

Michael Rasmussen : chef för New European Markets och chef för Banking Products & Group Operations.

Fredrik Rystedt : chef för Group Corporate Centre, Chief Financial Officer, samt landschef för Sverige.

Ari Kaperi : chef för Group Risk Management, chef för Group Human Resources, Chief Risk Officer, samt landschef för Finland. Ari Kaperi tar sig an sina nya ansvarsområden den 1 juli, utöver sin nuvarande befattning som chef för Institutional & International Banking, som han lämnar den 1 september. Från och med den 1 juli 2010 blir han även vd för Nordea Bank Finland.

För ytterligare information:

Christian Clausen, vd och koncernchef, 08-614 7804

Helena Östman, informationschef Sverige, 070-200 40 50