Baltikum, Polen och Ryssland: Snabbare ekonomisk vändning

10-06-08 9:00 | Pressmeddelande

Baltikum, Polen och Ryssland har varit relativt förskonade från statsskuldkrisen i euroländerna. Det bidrar till att ekonomierna nu vänder snabbare uppåt, enligt Nordeas prognos.

"Europas krishörna har förflyttats från Baltikum till Sydeuropa. De baltiska länderna har vidtagit kraftfulla åtgärder för komma tillrätta med sina akuta ekonomiska problem", säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

I Estland har sannolikheten ökat för en euroanslutning 2011 och anpassningsprocessen fortsätter. Estland banar väg för övriga länder i Baltikum att följa efter in i valutaunionen, men först efter prognosperioden. För Lettland och Litauen riskerar en senare anslutning medföra att utländska investeringar koncentreras till Estland i närtid.

I Baltikum har läget nu stabiliserats. Endast Lettland visar negativ tillväxt i år. De små exportberoende länderna gynnas av återhämtningen i världsekonomin. Samtidigt fortsätter de att brottas med mycket höga arbetslöshetstal.

Den polska ekonomin har klarat sig väl igenom den globala lågkonjunkturen och fortsatt visa tillväxt. Det finns nu tecken på att arbetsmarknaden stabiliseras och att arbetslösheten kulminerar i år. Det kan bidra till att tillväxten får ytterligare draghjälp från investeringar och bostadsmarknaden.

I Ryssland accelererar tillväxten senare i år, med exporten som främsta draglok. Stigande råvarupriser gynnar den ryska ekonomin. På längre sikt utgör kapacitetsbegränsningar i energisektorn samt föråldrade och ineffektiva strukturer i ekonomin hot mot tillväxten.

"Vi räknar med en förstärkning av rubeln på längre sikt. På kort sikt är osäkerheten stor eftersom rubeln är känslig för ändringar i råvarupriser och riskviljan på finansmarknaderna", säger Annika Winsth.

BNP-förändring, %Budgetunderskott, % av BNP
200920102011200920102011
Estland-14,11,24,0-1,7-2,5-2,2
Lettland-18,0-2,03,0-9,0-8,0-6,0
Litauen-15,00,53,0-8,9-8,0-6,8
Polen1,93,43,9-6,5-6,0-5,0
Ryssland-7,96,04,5-5,1-4,0-1,5

För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom 08-614 8608

Ragnar Roos, pressansvarig, 076-787 6984