Rapport för andra kvartalet 2010

10-07-21 7:00 | Pressmeddelande

Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

"Vi har haft en positiv utveckling i kundverksamheten. Antalet nya förmåns- och private banking-kunder slår rekord och vi har stärkt affärsrelationerna med våra stora företagskunder. Vi tar marknadsandelar och intäkterna i kundsegmenten har stigit med 9 %.

Koncernens resultat ligger i linje med våra planer. Räntenettot är stabilt trots låga räntenivåer. Avgifts- och provisionsnettot har stigit. Nettoresultatet av poster till verkligt värde har minskat från den höga nivån under första kvartalet.

Vi är särskilt nöjda med utvecklingen av vår relationsbankmodell och våra tillväxtinitiativ. Tillsammans lägger de en stabil grund för att nå våra långsiktiga finansiella mål." (För en längre kommentar, se sidan 2)

Andra kvartalet jämfört med första kvartalet:

  • Intäkterna från företagskunder ökade med 10 % och från privatkunder med 7 %.
  • Antalet förmåns- och private banking-kunder ökade med 73 000 eller 2,6 %.
  • Kreditförlusterna minskade med 28 % till 26 punkter, exklusive avsättningar till det danska garantiprogrammet, och ökningen i osäkra fordringar planade ut och de minskade dessutom något.
  • Rörelseresultatet minskade med 17 % till följd av lägre nettoresultat av poster till verkligt värde.
  • Utsikter. Utsikterna för de nordiska ekonomierna har förbättrats. Kreditförlusterna förväntas nu bli lägre under 2010 än under 2009. Kreditkvaliteten fortsätter att stabiliseras, i takt med den ekonomiska återhämtningen. Nordea bedömer alltjämt att riskjusterat resultat blir lägre 2010 än 2009, till följd av lägre intäkter inom Group Treasury och Markets. (För fullständig helårsprognos för 2010, se sidan 8).
Nyckeltal,
Miljoner euro
kv2 10kv1 10För-ändr. %kv2 09För-ändr.
%
H1 10H1 09För-ändr.
%
Räntenetto1 2491 23511 305-42 4842 661-7
Summa rörelse-
intäkter
2 1612 303-62 359-84 4644 638-4
Resultat före kreditförluster9751 139-141 243-222 1142 432-13
Kreditförluster-245-261-6-425-42-506-781-35
Kreditförlust-
relation på årsbasis, punkter
3537573655
Rörelseresultat730878-17818-111 6081 651-3
Riskjusterat resultat516678-24777-341 1941 524-22
Utspädd vinst per aktie, EUR0,130,160,150,290,34
Avkastning på eget kapital, %9,511,312,010,412,8

För ytterligare information:

Christian Clausen, VD och koncernchef+46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO+46 8 614 7812
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations+46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Helena Östman, informationschef Sverige

+46 8 614 84 64 (eller +46 70 200 40 50)

Presentationer

Rapport för andra kvartalet 2010 (pdf, 375 KB)