Nordea utser Henrik Priergaard till ny HR-direktör

10-09-20 15:00 | Pressmeddelande

Henrik Priergaard, 48, har utsetts till direktör för HR i Nordeakoncernen.

Henrik Priergaard har arbetat i Nordea i 25 år, inom Treasury, Asset Management & Life och Investment Management & Funds. Han var senast chef för Nordic Private Banking fram till maj 2010, och är nu chef för Group CEO Office.

- Vi är mycket glada att Henrik har tackat ja till befattningen. Han kombinerar insikter från en lång och solid karriär på affärssidan med den kunskap som finns i HR-organisationen. Det är ett gyllene tillfälle att påskynda genomförandet av våra strategiskt viktiga HR-planer, säger koncernchef Christian Clausen.

Henrik Priergaard är ekonomie magister från Köpenhamns universitet och efterträder Lars Häggström.

För ytterligare information:
Henrik Priergaard, HR-direktör, +45 3333 1584
Helena Östman, informationschef Sverige, tel 070 200 40 50