Svårare för yngre att hitta bostad och jobb

10-09-30 10:00 | Pressmeddelande

Fler av de yngre i åldern 18-21 år bor kvar hemma idag än för tre år sedan, 54 procent jämfört med 45 procent år 2007. Något fler yngre varken arbetar eller studerar, 13 procent jämfört med 10 procent för tre år sedan. Det visar undersökningen "Ung ekonomi 2010" som Nordea presenterar idag.

- Det är framförallt de yngsta i undersökning som har svårt att hitta någonstans att bo och att hitta ett jobb. Det är naturligtvis inte så enkelt att flytta hemifrån om man inte har någon inkomst, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Bostadsfrågan är dock ett problem även för dem som arbetar eller studerar. Av dem som flyttat hemifrån hyr 8 procent i andra hand. I Stockholmsområdet är det ännu vanligare - 14 procent. I storstadsområden står boendefrågan ofta mellan alternativen att hyra i andra hand eller att köpa sig den första bostaden.

Det är endast 3 procent som får ekonomisk hjälp av föräldrarna med det första egna boendet.

Hälften av de som bor hemma betalar inget alls för detta, medan nio av tio faktiskt tycker att det är okej att göra det.

- Här finns ett utrymme för föräldrarna att våga ta upp denna fråga. Det är precis som ungdomarna själva tycker, helt rimligt att bidra till hushållet. Hur mycket man ska betala måste beslutas i varje fall, säger Ingela Gabrielsson.

Omvänt stöttar föräldrarna sina barn ekonomiskt. Bland dem som får pengar från föräldrarna har en tredjedel fått mer än 10 000 kronor det senaste året.

Inkomsterna är överlag högre än år 2007 och det är kvinnorna som står för den största ökningen. Samtidigt har det regelbundna sparandet ökat med 9 procent och andelen som inte sparar alls har minskat med 7 procent. Det är inte heller många som har ett konsumtionslån.

Studenternas inkomster ligger relativt stilla och det är också studenterna som känner den största ekonomiska begränsningen, främst möjligheten till ett socialt liv.

I undersökningen har cirka 1 000 personer i åldern 18-29 år intervjuats. I denna grupp ingår cirka 1,5 miljoner svenskar.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, 08-614 66 32, 070-227 24 77
Fredrika Wigenstam, pressinformatör, 08-614 85 83