Nordea tecknar avtal med Riksgälden om betalningstjänster

10-10-05 15:05 | Pressmeddelande

Nordea har den 4 oktober förnyat ramavtalet med Riksgäldskontoret om betalningstjänster och likviditetshantering för statliga myndigheter. Riksgälden rankar nio av Nordeas tjänster som nummer 1.

Avtalet berör 240 myndigheter och gäller betalningar som löner, pensioner, in- och utbetalningar på 4 655 miljarder kronor per år. Avtalsperioden löper från 1 april 2011 till 31 mars 2015 med möjlighet till förlängning i två år.

För ytterligare information:
Nina Wingmark, Cash Management, 08-614 9156
Lena Söderberg, Cash Management, 08-614 70 87