Rapport för tredje kvartalet 2010

10-10-27 7:00 | Pressmeddelande

Hög kundaktivitet och rekordintäkter

Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:
"Nordea hade ett starkt kvartal med rekordhöga intäkter och ett av våra bästa rörelseresultat någonsin. Den underliggande kundverksamheten fortsätter att växa, kreditförlusterna sjunker och det riskjusterade resultatet är tillbaka på fjolårets nivåer.

Hittills i år har vi välkomnat över 150 000 nya förmåns- och private banking-kunder. Över 100 000 är nya kunder i Nordea och kundnöjdheten i denna grupp ökar från en redan hög nivå. Vi har starka affärsrelationer med våra företagskunder, och ser kraftigt stigande intäkter. Förvaltat kapital fortsätter att öka kraftigt, med ett högt nettoinflöde.

Det starka resultatet visar att vi lyckats med genomförandet av våra tillväxtinitiativ. Vi fortsätter på vägen mot 'Great Nordea' genom att fortlöpande öka effektiviteten och ge positiva kundupplevelser." (För en längre kommentar, se sidan 2)

Tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet:

  • Intäkterna steg med 9 procent

  • Antalet förmåns- och private banking-kunder ökade med 47 500, en tillväxt på 7 procent på årsbasis

  • Kreditförlusterna minskade med 16 procent till 22 punkter, exklusive avsättningar för det danska garantiprogrammet

  • Rörelseresultatet ökade med 32 procent till följd av högre räntenetto och nettoresultat av poster till verkligt värde

  • Utsikter. Utsikterna är oförändrade. (För fullständig helårsprognos för 2010, se sidan 8.)

Nyckeltal,
Miljoner euro
kv3
2010
kv2
2010
För-
ändr.
%
kv3
2009
För-
ändr
%
kv3 2010[1]
i miljoner
kronor
Räntenetto1 3101 24951 321-112 650
Summa rörelseintäkter2 3632 16192 277422 818
Resultat före kreditförluster1 167975201 190-211 269
Kreditförluster-207-245-16-358-42-1 999
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter29355429
Rörelseresultat96073032832159 270
Riskjusterat resultat70751637729-36 827
Utspädd vinst per aktie, EUR0,180,130,15SEK 1,74
Avkastning på eget kapital, %12,29,511,712,2

[1] Tilläggsinformation utöver den engelska versionen av kvartalsrapporten: kv3 2010-beloppen i euro omräknade till svenska kronor med
resultaträkningsvalutakursen, dvs. genomsnittsvalutakursen under januari-september 2010: 9,6566 (se sidan 30).

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, 08 614 7804
Fredrik Rystedt, finansdirektör, 08 614 7812
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 08 614 7880 (eller 072 235 05 15)
Helena Östman, informationschef Sverige, 08 614 8464 (eller 070 200 40 50)

Presentationer

Rapport for tredje kvartalet 2010 (pdf, 260 KB)